Nieuws

Onderwijsloket: kennismakelaar tussen student en maatschappij

Gepubliceerd op
13 maart 2019

Samenwerken met Wageningse studenten en gebruik maken van de wetenschappelijke kennis en denkkracht op Wageningen Campus? MSc-studenten van WUR werken binnen het vak Academic Consultancy Training (ACT) in kleine teams aan een project. 21 MSc-opleidingen doen mee aan deze vorm van onderwijs. Lees hoe het Onderwijsloket werkt.

Margriet van Vianen van het Onderwijsloket: “Wij zijn een schakel tussen universiteit en de maatschappij; een soort kennismakelaar. Het Onderwijsloket koppelt studenten aan bedrijven die onderzoek willen laten doen.”

Hoe werkt dat precies?

“Binnen ACT werkt een multidisciplinair team van ca. zeven studenten acht weken aan een onderwerp. Dit zijn internationale studenten vanuit diverse disciplines, elk met hun eigen perspectief en kennis. Het team studenten wordt begeleid door een coach, die het proces begeleidt en een academische begeleider, die zich richt op de academische kwaliteit.

De studenten leren door het werken aan opdrachten uit de praktijk van echte opdrachtgevers hoe academische kennis is toe te passen. Op deze manier maken zij kennis met diverse organisaties en functies. Zo oriënteren zij zich op hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Wij noemen dat ‘real life learning’.

Voor bedrijven is dit een laagdrempelige manier om toegang te krijgen tot wetenschappelijke kennis. Omdat de studenten in een leeromgeving werken, vragen we een zekere betrokkenheid en leergierige houding van de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever dient open te staan voor de diverse perspectieven en een kritische houding van de studenten. En het vraagt een zekere tijdsinvestering. Het houden van een startgesprek met de studenten en het aanwezig zijn bij de eindpresentatie van een project maken daar onderdeel van uit.”

Waarom zou je als bedrijf studenten inzetten?

“Als je op zoek bent naar een frisse kijk op jouw organisatie, dan kan deze vorm van onderzoek werken als een soort reality-check. Een groep kritische geesten kijkt onpartijdig en vanuit een heel ander perspectief naar bijvoorbeeld een innovatief product, een technisch systeem of naar gezondheids- of duurzaamheidsclaims. Denk aan een marktverkenning of aan een wetenschappelijke analyse ter onderbouwing van standpunten. De studenten kunnen ook aan de slag gaan met een probleem waarvoor de ondernemer even geen tijd of creatieve energie heeft. Als bedrijf leer je op deze manier ook potentiele werknemers kennen én je profiteert van de laatste wetenschappelijke inzichten op jouw vakgebied.”

Welke bedrijven kunnen gebruik maken van het Onderwijsloket?

“Eigenlijk alle bedrijven. Van startups, die vaak op zoek zijn naar wetenschappelijke kennis die ze niet in huis hebben, tot grote multinationals. Maar ook werken we voor gemeentes, waterschappen en maatschappelijke (non-profit) organisaties.
Bedrijven, die vragen hebben over hun product en markt of opschaling, kunnen we koppelen aan studenten die de MSc Entrepreneurial track volgen. In deze track ontwikkelen studenten hun ondernemerschapsvaardigheden.”

Onderwijsloket: kennismakelaar tussen student en maatschappij

Stel dat ik in zee wil met het Onderwijsloket, hoe werkt het dan verder?

“De medewerkers van het Onderwijsloket kijken eerst of het onderwerp valt binnen het domein van voedsel en leefomgeving en helpen om de onderzoeksvraag scherp te formuleren. Vanuit daar wordt er naar een concrete opdrachtomschrijving toegewerkt. Het kan voorkomen dat het onderwerp niet goed past bij het vak ACT. Aangezien we ook bemiddelen bij real life casussen voor andere Wageningse vakken, gaan we dan op zoek naar een ander vak voor een betere match.

Wat kost het?

“Het Onderwijsloket vraagt €50,- administratiekosten. Daarnaast vragen we aan de opdrachtgever om de onkosten die het team maakt tijdens het project te vergoeden, bijvoorbeeld reis- en printkosten. Gemiddeld variëren deze kosten tussen €300-€800.”

Lukt het altijd om vraag/opdracht aan studenten van Wageningen te koppelen?

“In het vorige studiejaar hebben we 550 vragen/opdrachten binnengekregen wat leidde tot 206 projecten. De overige vragen hebben we kunnen doorzetten naar Student Career Services (SCS), maar ook naar andere onderdelen binnen de WUR. SCS bemiddelt voor stages en afstudeeronderwerpen. En soms passen vragen niet, bijvoorbeeld omdat ze niet academisch genoeg zijn. Dan verwijzen we door naar het hbo.”

Bij welke hbo’s kan ik dan terecht?

“Bijvoorbeeld Aeres Hogeschool, ook gevestigd op Wageningen Campus en werkzaam in het opleiden van studenten in het groene domein. Ook hier zijn mogelijkheden om vragen te laten onderzoek door studenten onder begeleiding van een lector of een docent-onderzoeker.”

Meer informatie op de website van Aeres Hogeschool