Nieuws

Onderwijsmaterialen over dierenwelzijn

Gepubliceerd op
29 november 2016

Via Kennisonline doet Wageningen Livestock Research regelmatig onderzoek naar welzijn bij diverse landbouw- en huisdieren. Hierbij komt veel informatie vrij, die voor diverse doelgroepen interessant kan zijn. Niet alleen voor de primaire sector, maar ook voor het groen onderwijs bijvoorbeeld. En in sommige gevallen is deze kennis zelfs prima beschikbaar te maken voor basisschoolleerlingen.

In het Kennis Op Maat project Dierenwelzijn is kennis uit een aantal geselecteerde projecten beschikbaar gemaakt voor het onderwijs. Filmpjes, internetdossiers, powerpoints en aparte leermaterialen helpen docenten om de kennis in de klas te krijgen.

Dit project draagt bij aan de kennisdoorstroming vanuit het door EZ gefinancierde wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Livestock Research.

De gemaakte onderwijsmaterialen zijn hier te vinden.

Daarnaast zijn de verschillende lessen ook beschikbaar via de website van dierenwelzijnsweb.

In het kader van het project zijn de leermaterialen ook gepresenteerd tijdens de UDV dag (groen onderwijs) op 9 november 2016 en de NWT conferentie (basisonderwijs) op 24 november 2016.