Onderzaai van gras in snijmaïs is een goede methode om de belasting van het grondwater te verminderen

Nieuws

Onderzaai van gras in snijmaïs is een goede methode om de belasting van het grondwater te verminderen

Gepubliceerd op
15 juli 2015

Onderzaai van Italiaans raaigras in een jong (ongeveer zesde bladstadium) snijmaïsgewas is een goede methode om na de oogst van de maïs snel een goede bedekking met een vanggewas te realiseren. Bovendien kan tegelijk met de onderzaai een mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden.

Op zandgrond is, na het oogsten van maïs, het inzaaien van een vanggewas verplicht. Het vanggewas neemt resterende stikstof in de bodem op, die daardoor niet in de winter naar het grondwater kan uitspoelen. Als maïs laat geoogst wordt, wordt het vanggewas zo laat gezaaid dat het zich nauwelijks meer ontwikkelt. Dan levert het geen serieuze bijdrage aan het vasthouden van stikstof. Daarom heeft het voordelen om het vanggewas al in het groeiseizoen van maïs te zaaien, tussen de rijen.

Ervaring met onderzaai

In het Overijsselse project ‘Boeren met Drinkwater’ is ervaring opgedaan met onderzaai. De deelnemende melkveehouders in de waterwingebieden Archemerberg, Hoge Hexel, Wierden en Herikerberg/Goor hebben ervaren dat het echt een bijdrage levert aan een mooi maïsgewas. Het vanggewas laat stikstof en organische stof na voor het volgende gewas. En de bodem is steviger en beter te berijden bij de oogst van maïs, zodat de structuur behouden blijft.

Demonstratie

Het project bouwt voort op de goede resultaten op het melkveeproefbedrijf De Marke op de droge zandgrond in Hengelo (gld.). Bij gelegenheid van een demonstratie van de onderzaai geeft Koos Verloop, wetenschappelijk onderzoeker op De Marke, in deze video op trekkerweb een toelichting op de onderzaai van gras in snijmaïs.

‘Boeren met Drinkwater’ wordt uitgevoerd door Wageningen UR, Royal HaskoningDHV, Countus en Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel en het drinkwaterbedrijf Vitens.