News

Onderzoek Hanneke Theelen uitgelicht

Published on
March 26, 2018

Tijdens een sessie 'klassenmanagement met digitale technologie' van de Velon (Vereniging van Lerarenopleiders), presenteerde Hanneke Theelen onlangs haar onderzoek over het gebruik van een 3D bril.

Hanneke Theelen doet onderzoek naar 'classsroom simulations in teacher education', in samenwerking met Perry den Brok en Antoine van den Beemt. Er werd een blog over haar onderzoekspresentatie 'Virtuele klassensimulaties, het gebruik van een 3D bril' tijdens de Velon sessie geschreven:

Het welzijn van een leraar hangt af van de balans van spanning en self-efficacy. Zeker bij beginnende leraren is dit een leerproces omdat de spanning groot kan zijn en het gevoel van zelfvertrouwen nog laag. Leraren die interpersoonlijk sterk zijn ervaren een hoge mate van welzijn doordat er een goede balans is tussen spanning en self-efficacy. Tussen de theorie over klassenmanagement (bij de lerarenopleiding) en de praktijk in de les (tijdens de stage) zit een groot gat. Met behulp van simulaties is dit gat mogelijk te dichten. Er zijn 10 leraren gefilmd tijdens hun les met een 3D-camera. Leraren in opleiding bekijken deze 3D-video met behulp van een 3D-bril. Samen met de Roos van Leary gaan ze bekijken hoe ervaren leraren in de praktijk reageren op bepaalde situaties.

Uit het onderzoek blijkt dat de spanning significant afneemt en de self-afficacy significant toeneemt. Daarnaast blijkt dat na de simulatie de leraren in opleiding de theorie beter beklijft. Een aantal technologische puntjes: niet alle smartphones kunnen 3D-beelden tonen, sommige studenten worden misselijk, de kwaliteit van beeld en geluid is nog niet optimaal en het dragen van een bril over een bril zit niet altijd lekker.

Bron: https://patrick.familiekoning.com/2018/03/13/klassenmanagement-met-digitale-technologie-velon2018/

Continue to

Project 'Classsroom simulations in teacher education'