Onderzoek leidt tot nieuw advies voor kalibemesting op grasland

Nieuws

Onderzoek leidt tot nieuw advies voor kalibemesting op grasland

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Onderzoek naar de kalibehoefte van grasland leidt tot een nieuw bemestingsadvies. Voor de vaststelling van de kalibehoefte werd tot nu toe het K-getal gebruikt. Dat is vervangen door de bodemparameters CEC en K-CaCl2 (K-PAE). Hier ging twee jaar aan veldproeven aan vooraf. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nutriënten Management Instituut (NMI) en Wageningen UR Livestock Research en gefinancierd door het Productschap Zuivel.

In 2011 en 2012 zijn op in totaal 24 praktijkbedrijven en drie proefbedrijven proeven aangelegd op zand, klei en veen. De conclusies uit het onderzoek waren:

  1. Voldoende kali bemesten is belangrijk voor een optimale grasopbrengst.
  2. Kali dat gegeven is voor de eerste snede heeft bij lage toestanden een opbrengst verhogend effect in alle sneden.
  3. De hoogste opbrengst wordt behaald als alle sneden voldoende kali krijgen.
  4. Het kalibemestingsadvies kan het beste worden gebaseerd op de bodemparameters K-CaCl2 en CEC. Eventueel kan het advies ook gebaseerd worden op K-CaCl2, het organische stofgehalte en lutum, wanneer CEC niet bepaald kan worden. Het advies op basis van CEC heeft de voorkeur.
  5. Bij kalibemesting voor de eerste snede is het gewenste opbrengstniveau en de bodemtoestand leidend. Bij navolgende sneden is de gewasonttrekking leidend voor het niveau van kalibemesting.
  6. Adviezen voor de eerste snede zijn lager dan voorheen.

Het nieuwe bemestingsadvies is vastgesteld door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen en zal binnen enkele weken verschijnen in de Adviesbasis bemesting.

Het tot nu geldende kalibemestingsadvies was gebaseerd op proeven uit de jaren vijftig en zestig en na 1976 vrijwel niet meer gewijzigd. Sindsdien is de landbouw wel sterk gewijzigd en zijn er nieuwe methoden voor grondonderzoek ontwikkeld. Tegelijk dient de landbouw sterk op de kosten te letten en voedermiddelen efficiƫnt te produceren. Vooronderzoek toonde aan dat er perspectief was om een nieuw advies te ontwikkelen gebaseerd op intensiteit (direct beschikbaar in de bodem) en capaciteit (op langere termijn beschikbaar in de bodem) en nieuwe methoden van grondonderzoek.