Nieuws

“Onderzoek met verzekering”; risicobeheersing door kwaliteitsborging van  modellen

Gepubliceerd op
12 november 2015

De WOT Natuur & Milieu van Wageningen UR gebruikt modellen, gegevensbestanden en graadmeters bij het beleidsgericht onderzoek voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek voor de Natuurverkenningen, de Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur of de Evaluatie van het Mest- en Gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Om de kwaliteit van deze modellen en gegevensbestanden te verbeteren en te borgen, heeft de WOT Natuur & Milieu een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat inmiddels al een aantal jaren wordt toegepast.

Kwaliteitsborging

Modellen spelen een belangrijke rol in de advisering over complexe beleidsvraagstukken. Wanneer de kwaliteit van deze modellen onvoldoende is geborgd, brengt dit risico’s met zich mee. De politieke afweging wordt ernstig bemoeilijkt als er discussie ontslaat over de kwaliteit van de gebruikte modellen. Daarnaast ontstaan extra kosten wanneer tekortkomingen in de berekeningen moeten worden gecorrigeerd doordat modellen van onvoldoende kwaliteit zijn gebruikt. Kwaliteitsborging is bedoeld om deze risico’s te beperken.

Verschillende kwaliteitsniveaus

Om de kwaliteit van modellen, gegevensbestanden en graadmeters te borgen, kent de WOT Natuur & Milieu twee algemene kwaliteitsniveaus: A en AA. Niveau A garandeert een basiskwaliteitsniveau en is vooral gericht op de volledigheid van de documentatie. Niveau AA stelt hogere, meer inhoudelijke eisen. Ook is er een kwaliteitsniveau met aanvullende eisen ten opzichte van basiskwaliteitsniveau A voor specifieke modellen, die geformuleerd worden in overleg met de opdrachtgevers (kwaliteitsniveau A+).

Actuele ontwikkelingen

De WOT Natuur & Milieu gebruikt nu een werkend kwaliteitssysteem voor modellen, (ruimtelijke) gegevensbestanden en graadmeters. De kwaliteitsborging op niveau A is voor een groot aantal modellen en bestanden gerealiseerd; aan de borging van meer inhoudelijke en toepassingsgerichte aspecten (Niveau A+, AA) wordt volop gewerkt. Alterra Wageningen UR is de belangrijkste leverancier van de modellen en bestanden die de WOT Natuur & Milieu gebruikt. De komende jaren gaat Alterra ook haar andere strategische modellen en bestanden borgen volgens de methodiek die hier wordt beschreven.