Nieuws

Onderzoek mogelijke botulismebesmetting Friesland

Gepubliceerd op
22 april 2016

In de berichtgeving wordt melding gemaakt van een mogelijke botulismebesmetting op een melkveebedrijf in Friesland. Daarin worden ook resultaten aangehaald van laboratoriumtesten uitgevoerd door Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR.

In verband met vertrouwelijkheid van resultaten doen wij geen mededelingen aan derden over de aard van deze onderzoeken, anders dan dat zowel het onderzoek naar de oorzaak van de ziekteverschijnselen als naar eventuele bronnen van besmetting momenteel nog niet zijn afgerond. Binnenkort hopen wij een definitieve uitslag aan de opdrachtgevers te kunnen geven.

CVI is nationaal referentie instituut voor Botulisme. Nadere informatie over botulisme is hier te vinden.