Nieuws

Onderzoek naar effect van Natrium bij Cymbidium

Gepubliceerd op
22 oktober 2015

In de teelt van de snij-orchidee Cymbidium werd tot voor kort geen drainwater hergebruikt omdat Cymbidium een vrijstelling had voor recirculatie. Inmiddels gelden voor Cymbidium ook emissienormen en is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk Natriumniveau nadelige effecten op de gewasgroei op gaan treden. In een praktijkproef worden bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, verschillende natriumconcentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere “voedings EC” dan de controlebehandeling zonder natrium.

Bij 3,5 en 5 mmol/l natrium zijn vanaf februari 2015 afwijkende symptomen in het blad ontstaan en dat is inmiddels doorgezet in afgestorven bladpunten/bladeren. Dit is kaliumtekort, opgewekt door
de lagere kaliumconcentratie in de gift en door remming van de kaliumopname door een hoge natriumconcentratie. In het eerste teeltjaar was er nog geen nadelig effect op de productie, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. Omdat Cymbidium een meerjarig gewas is waarbij negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een tweede teeltjaar. Om nauwkeuriger de grenswaarde voor natrium vast te stellen, is de hoogste natriumdosering vervangen door een behandeling met een Natrium concentratie er tussenin.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gewascoƶperatie Cymbidium, Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.