Nieuws

Onderzoek naar effect van zandsuppleties op natuur

Gepubliceerd op
20 juni 2017

In opdracht van Rijkswaterstaat doet Wageningen Marine Research onderzoek naar de effecten van het opspuiten van zand (om de kustlijn te versterken) op de natuur.

Op verschillende diepten meten de onderzoekers de aanwezige vissoorten en hun voedsel, en ook de eigenschappen van hun leefgebied. Daarnaast wordt diepte, stroming, temperatuur en doorzicht van het water gemeten.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het herstel van het bodemleven onderwater na zandsuppletie maar een paar jaar duurt. In dit onderzoek wordt verder gekeken naar de kinderkamerfunctie van de Noordzeekust; of de ecologie blijvend verandert; en of door middel van suppleties de natuurlijke dynamiek in een gewenste richting kan worden beïnvloed.

Het onderzoek vindt plaats van 12 juni t/m 7 juli op vier plekken voor de Noordzeekust: Ter Heijde (bij de Zandmotor), Castricum/ Heemskerk, Texel en Ameland. Deze gebieden zijn gekozen op basis van de spreiding langs de Nederlandse kust en de verschillen binnen de onderzoeksgebieden. De onderzoeken worden gedaan vanaf het schip de Luctor van de Rijksrederij of bij ondiepe stukken vanuit een rubberboot.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer