Nieuws

Onderzoek naar nieuwe biologische ontsmettingsmethode van grond besmet met onder andere schadelijke nematoden

Gepubliceerd op
26 september 2014

Wageningen UR en enkele partners starten met een versneld onderzoek naar het middel Herbie® voor de biologische ontsmetting van grond waar onder andere schadelijke bodemgebonden aaltjes in aanwezig zijn. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Biologische grondontsmetting

Biologische grondontsmetting wordt al enkele jaren toegepast in vollegrondteelten. Hierbij worden grote hoeveelheden organisch materiaal, meestal gras, in de bodem gewerkt waarna de bodem wordt afgedekt. De resultaten van deze methode zijn soms wisselend en de aanpak is vaak niet praktisch door het grote volume aan gras (40 ton/ha) dat moet worden aangevoerd en ingewerkt. Bovendien moet het worden uitgevoerd gedurende zes weken in de zomerperiode. Dit kost een teeltseizoen, dus inkomsten. De behandeling met Herbie zou wellicht korter kunnen duren en praktischer zijn.

Afbreekbaar eiwit

In emmerproeven kunnen schadelijke aaltjes worden gedood met Herbie® producten. In het veldonderzoek moet blijken of dit ook het geval is in de vollegrond

Het bedrijf Thatchtec heeft het middel Herbie® ontwikkeld. Het is een gemakkelijk afbreekbaar eiwit dat een constante en bekende kwaliteit heeft en afkomstig is van plantaardige afvalstromen uit de agro-industrie. Het product is zowel beschikbaar in korrel- als in vloeibare vorm. Het middel wordt in de bodem ingewerkt, waarna de bodem gedurende twee tot drie weken wordt afgedekt. In kasteelten zijn hiermee goede resultaten behaald. Als de methode ook goed werkt in de vollegrond, is hij veel praktischer en in een kortere tijd uitvoerbaar dan de bestaande versie van biologische grondontsmetting.

Met schadelijke aaltjes besmette praktijkpercelen

Foliemachine

Dit onderzoek is opgezet naar aanleiding van de strikte voorwaarden waaronder het huidige chemische middel Monam nog mag worden toegepast en de noodzaak voor milieuvriendelijke alternatieven. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de methode op verschillende aaltjes en naar allerlei factoren die van invloed zijn op de effectiviteit en op de kosten. Wageningen UR gaat de komende maanden onderzoek doen op drie met schadelijke aaltjes besmette praktijkpercelen. Er wordt gekeken naar het effect van Herbie® op het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci, het wortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi, het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans, het aardappelcysteaaltje Globodera pallida en Trichodoride aaltjes. Verschillende Herbie® formuleringen, doseringen en afdektijden worden onderzocht. De afdekking met standaardfolie wordt door een gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd met een machine die de foliebanen aan elkaar lijmt. Na afloop wordt de effectiviteit tegen de schadelijke aaltjes vastgesteld. Daarnaast zullen andere folies worden getest zoals verspuitbare folie, zodat geen restafval ontstaat.

Dit onderzoek is de opmaat naar de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Bodemresetten, die is ingediend voor de periode 2015-2018. Alle proeven moeten aan het einde van het project een protocol opleveren voor de praktische en financiële haalbaarheid van Herbie® in de volle grond.

Samenwerkende partners

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische zaken, dat is ingegaan op het verzoek van LTO Nederland, Plantum en de KAVB. De samenwerkende partners zijn Agrifirm Plant, Thatchtec, BLGG, SoilCares Research,  LTO en Wageningen UR.