Ontbijtgewoontes van kinderen

Nieuws

Onderzoek naar ontbijtgewoontes van kinderen; Lekker Fit!

Gepubliceerd op
26 januari 2015

Het Nationaal Schoolontbijt, Unilever, Wageningen University & Research en Rotterdam Lekker Fit! gaven donderdag 22 januari het startschot tot een wetenschappelijk ontbijtonderzoek in het gebied Feijenoord in Rotterdam. Vier Lekker Fit!* scholen in de wijken Hillesluis en Bloemhof doen mee aan het onderzoek naar ontbijtgewoontes van kinderen. Leerlingen van de school uit Hillesluis waren uitgenodigd door wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport) om samen met Paul Rosenmöller (voorzitter van Jongeren Op Gezond Gewicht) op het stadhuis te komen ontbijten.

Regelmatig ontbijten

Gemeente Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst met JOGG. Paul Rosenmöller: ’’Een goede dag begint met een gezond ontbijt. En dat telt dubbel als je opgroeit. Met een lege maag kun je niet leren en als je het ontbijt overslaat, grijp je eerder naar ongezonde tussendoortjes”. Regelmatig ontbijten wordt geassocieerd met een lager BMI, een betere mentale gezondheid en een hoger welzijn van kinderen. Ontbijten is belangrijk, alleen ontbijt niet ieder kind regelmatig. Uit jaarlijks onderzoek van het Nationaal Schoolontbijt blijkt dat er elk jaar beter wordt ontbeten, maar dat op dit moment nog 1 op de 7 kinderen in Nederland niet of niet regelmatig ontbijt.

Vooronderzoek ontbijtgedrag Wageningen University & Research

Het onderzoek op de vier scholen moet uitwijzen hoe kinderen in de basisschoolleeftijd gestimuleerd kunnen worden om vaker en gezonder te ontbijten. Voorafgaand aan het onderzoek, vindt een vooronderzoek plaats om het huidige ontbijtgedrag van kinderen in de wijk Hillesluis en Bloemhof in kaart te brengen. Hierbij worden ook gesprekken met ouders en experts gevoerd. De gegevens uit dit vooronderzoek worden gebruikt om programma’s te ontwikkelen ter ondersteuning van het hoofdonderzoek. Effectieve strategieën kunnen vervolgens ook in de rest van Nederland worden ingezet.

Rotterdam Lekker Fit!

Gemeente Rotterdam is JOGG-stad en zet zich met het programma Rotterdam Lekker Fit! in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Op 94 basisscholen ondersteunen leerkrachten, sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen meer te bewegen en gezonder te eten. Ook worden steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Lekker Fit!. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarin kinderen in aanraking komen met een gezonde en fitte leefstijl. Jong geleerd is oud gedaan!

* De vier Lekker Fit! scholen die deelnemen aan het onderzoek zijn: Willem van Oranje / Savornin Lohman, Piramide, Theresiaschool en Bogermanschool