Nieuws

Onderzoek naar tekenencefalitis bij landbouwhuisdieren

Gepubliceerd op
28 juli 2016

In een samenwerking van CVI, GD en RIVM zullen landbouwhuisdieren onderzocht worden op het voorkomen van tekenencefalitisvirus (tick-borne encephalitisvirus of TBE-virus). Er is een selectie van locaties gemaakt waar bedrijfsmatig kleine herkauwers gehouden worden die blootgesteld zijn aan teken. Van die bedrijven zullen monsters verzameld worden om te testen op antistoffen tegen tekenencefalitis om te onderzoeken of het TBE-virus circuleert bij (landbouwhuis)dieren in Nederland.

Het RIVM heeft recent tekenencefalitisvirus aangetoond in een enkele tekensoorten afkomstig uit de Sallandse Heuvelrug. De teken werden onderzocht vanwege aanwijzingen uit serologisch onderzoek dat reeën in dat gebied blootgesteld waren aan TBE-virus.

Uit het lopende onderzoek is het nog niet helder of het hier gaat om een recente introductie van het virus of dat het virus al langere tijd in het gebied rondwaart, noch in hoeverre het TBE-virus zich heeft verspreid.

Wanneer mensen door besmette teken worden gebeten, blijft in 30% van de gevallen de beet onopgemerkt. Infectie met TBE-virus kan milde tot ernstige gevolgen hebben. Variërend van koorts, vermoeidheid, pijn tot milde meningitis tot een ernstige encefalitis. Ook kunnen er neurologische restverschijnselen optreden.

Mensen die recreëren in gebieden waar teken kunnen voorkomen, wordt aangeraden om bedekkende kleding te dragen om het risico op een tekenbeet te verkleinen en om zichzelf goed te controleren op de aanwezigheid van teken. Teken kunnen verwijderd worden met een pincet. Mensen moeten de plaats van de tekenbeet goed in de gaten houden. Mocht er een rode vlek op het lichaam (op de plek van de beet of elders) ontstaan, dan moeten zij hun huisarts raadplegen.

Artsen moeten alert zijn op met TBE-virus besmette patiënten, ook indien de patiënten niet naar bekende risicogebieden in het buitenland zijn geweest.

Bronnen: