Persbericht

Onderzoek naar veiligheidsaspecten van zeewierteelt in combinatie met hernieuwbare energieproductie

Gepubliceerd op
26 oktober 2016

De veiligheid op zee is het thema van onderzoek binnen een nieuw samenwerkingsverband tussen Lloyd’s Register Foundation, Wageningen University & Research en TNO. Met een bedrag van € 565.000 onderzoekt een multidisciplinair team van wetenschappers met name veiligheidsaspecten van zeewierteelt in combinatie met hernieuwbare energieproductie.

De onderzoeksbeurs is toegekend door Lloyd’s Register Foundation, gevestigd in Londen, dat een innovatief project wil opzetten voor het veilige gebruik van de zee en haar hulpbronnen voor de toekomstige wereldbevolking. Het gaat daarbij niet alleen om de productie van voedsel uit zeewier, maar ook diervoeders, biochemicaliën, energie en andere producten.

Combinaties van activiteiten op zee

“Het multidisciplinaire project met economische, ecologische, mariene, sociale en voedselgerelateerde veiligheidsaspecten moet leiden tot een algemene veiligheidsbeoordeling van combinaties van activiteiten op zee. In het SOMOS-project ('Safe production Of Marine plants and use of Ocean Space') worden ook normen en standaarden die veiligheid garanderen ontwikkeldom zo te voorzien in de behoeften van de wereldbevolking in 2050", zegt dr. Luc van Hoof, projectleider van Wageningen University & Research.

Het veiligheidsaspect in het project heeft betrekking op zes gebieden, waaronder gevaren voor de voedselveiligheid bij de mariene productie, de veiligheid van personen en goederen op zee, mariene interacties zoals concurrentie tussen alternatieve gebruiksmogelijkheden en cumulatieve effecten zoals vervuiling.

Cases zeewierteelt

Het project telt twee praktische casestudies, waarbij een keus wordt gemaakt uit de volgende cases:

  • De Golf van Mexico is een intensief gebruikt zeegebied met toerisme, vervoer, visserij, olie en gas. Betrokken zeewierverbouwers hebben interesse getoond in het ontwikkelen van andere maritieme activiteiten, vooral winning van delfstoffen en productie van hernieuwbare energie.
  • In Indonesië vormt de zeewierteelt een belangrijke inkomstenbron voor ongeveer 20.000 kleine boeren en daarnaast bedrijven op land, zoals handelaren en exporteurs. Indonesië is al goed voor twee derde van de wereldproductie van rode algen, en het streven is om ook de productie van andere soorten uit te breiden.

De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld, waar de productie van zeewier als een veelbelovende commerciële activiteit wordt gezien in een gebied met veel windparken in aanbouw: een duidelijke kans voor multifunctioneel gebruik van de zee.

Lloyd’s Register Foundation

De jonge Britse liefdadigheidsinstelling Lloyd's Register Foundation is opgericht in 2012 en wordt gefinancierd met de winst van haar commerciële tak, de Lloyd's Register Group Limited. "De infrastructuur van de moderne maatschappij staat onder toenemende druk door een groeiende vraag naar duurzame grondstoffen. Met innovaties die veilig zijn voor mens en milieu spelen we een belangrijke rol bij het voldoen aan deze uitdagingen”, zegt Ruth Boumphrey, hoofd onderzoeksbeurzen van de stichting.