Nieuws

One Wageningen helpt Stanley Agriculture Group in China

Gepubliceerd op
19 juni 2017

Begin juni heeft een team van Wageningen University & Research een in-company trainingsprogramma verzorgd voor de Stanley Agriculture Group in China. Stanley is een van de drie grootste kunstmest fabrikanten in China en wil zich de komende jaren ontwikkelen van een product georiënteerde organisatie naar een meer service (klantgerichte) organisatie.

Ter ondersteuning van dit veranderingsproces heeft Wageningen Academy de afgelopen maanden een specifiek in-company programma ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt van input van verschillende deskundigen binnen Wageningen University & Research. Er is gezocht naar een variatie aan didactische vormen om met het trainingsprogramma een zo groot mogelijke impact voor Stanley te realiseren.

Het Wageningens team voor de training stond onder leiding van Miel Hooijdonk van Wageningen Academy en bestond verder uit John Verhoeven van Wageningen Plant Research (AGV) en Oene Oenema en Tomek de Ponti van Wageningen Environmental Research (Alterra).

Het programma Fertilization & Plant Growth ging over de bodem, plantgroei en bemesting en vooral de samenhang daar tussen. “Het leren denken in systemen en het zien van relaties tussen de verschillende factoren stond hierin centraal” zegt Miel Hooijdonk van Wageningen Academy. “Naast colleges en opdrachten hebben we een veldpracticum georganiseerd op de Demonstration Farm van Stanley. Tijdens de cursus is de Soil Fertility Tool voor het eerst in China toegepast”.

De Soil Fertility Tool is een online tool die gemakkelijk, snel en betaalbaar inzicht geeft in de huidige en toekomstige gezondheid en productieve capaciteit van de grond, inclusief adviezen voor het bodembeheer. “De Soil Fertility Tool combineert het beste van twee werelden” zegt Tomek de Ponti van Wageningen Environmental Research. “Hij is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, dat door een eenvoudig user-interface gemakkelijk en praktisch is in te zetten.” Het gebruik van de tool kreeg veel waardering en heeft geholpen in de praktische vertaling van het System Thinking.

Een bijzonder ervaring was de presentatie van John Verhoeven voor de 1000 verkopers van Stanley tijdens hun jaarlijkse Sales Meeting. De presentatie  over de 5 Golden Rules of Fertilization vond plaats met speciaal ontwikkelde visuals om de boodschap effectief over te brengen. De deskundigheid en ruime ervaring van Oene Oenema in China heeft er toe bijgedragen dat het Fertilization & Plant Growth programma maximaal aansloot bij de belevingswereld van Stanley.

Als vervolg op deze eerste training komt in september een groep van Stanley voor een 10-daags programma naar Nederland. De voorbereidingen voor dit programma zijn inmiddels gestart. Ook dan zullen weer verschillende deskundigen vanuit verschillende onderdelen binnen Wageningen University & Research een bijdrage leveren.

Meer informatie

> Wageningen Academy

> Maatwerk