Nieuws

Online Klimaateffectatlas geeft inzicht in klimaat van 2050

Gepubliceerd op
27 september 2017

Op Prinsjesdag is de vernieuwde Klimaateffectatlas gelanceerd. De atlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. De Klimaateffectatlas biedt alle relevante informatie voor een klimaatbestendige inrichting van gebieden. De atlas gaat uit van vier soorten “bedreigingen” waar rekening mee moet worden gehouden bij het inrichten van gebieden: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte, met een verwachting voor de situatie in 2050.

Klimaateffectatlas.nl is een website met viewer van ArcGIS-kaarten. De atlas bevat de samengebundelde kennis van onder andere de ESG (waaronder Hasse Goosen), het KNMI en Deltares. De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de ordegrootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaat-stresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers. Voor de nieuwe versie van de atlas is veel nieuw kaartmateriaal ontwikkeld, mede op basis van de behoeften van de gebruikers. In de atlas zijn ook de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI geïntegreerd. Gemeenten gaan de komende jaren klimaat-stresstesten doen. De Klimaateffectatlas kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

‘Kaartverhalen’ geven duiding en toelichting bij bepaalde kaarten van de atlas: wat zie ik op de kaart, waarom is dit aspect van belang en wat kan ik wel en niet met deze gegevens voor mijn gebied. Daarnaast bieden de kaartverhalen handvatten voor mogelijke oplossingsrichtingen. De kaartverhalen over overstroming, wateroverlast, droogte en hitte zijn een goed gekozen manier om complexe zaken stap voor stap duidelijk te maken. Bestuurders en planners krijgen zo makkelijk inzicht in wat er kan gebeuren in de toekomst en hoe zij hun plannen en ontwerpen daarop aan kunnen passen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan