Nieuws

Online seminar over duurzame zuivelproductie in Indonesië

Gepubliceerd op
11 januari 2021

Op woensdag 13 januari spreken Marion de Vries, Windi Al Zahra en Bram Wouters van Wageningen University & Research op een online seminar over de duurzame ontwikkeling van de Indonesische zuivelsector. Het seminar vindt plaats ter afsluiting van het project Sustainable Dairy Production in Indonesia (‘SIDPI’; 2016-2020) wat als doel had om productiviteit en inkomens in de kleinschalig melkveehouderij in West Java op een duurzame manier te verhogen. Door beter voer- en mestmanagement werd de productiviteit en gezondheid van melkvee verbeterd, en gelijktijdig emissies verlaagd en efficiënter gebruik gemaakt van hulpbronnen.

Het thema van het seminar is “Building Blocks for Sustainable Development of the Indonesian Dairy Sector”. Het event richt zich op de nationale en provinciale overheden in Indonesië, kennisinstituten, grote private ondernemingen en NGO's. IPB Agricultural University is gastheer.

Naast bijdragen van WUR, spreekt ook Gemma Verrijdt op het seminar. Gemma is beleidsmedewerker van het ministerie van LNV.

Het SIDPI project is afgerond, maar wordt opgevolgd door nieuwe WUR projecten rondom het thema circulaire landbouw en klimaatvriendelijke melkveehouderij. Een voorbeeld is het project Closing Regional Nutrient Cycles in Indonesia (NutReCycle), waarin mogelijkheden voor gebruik van dierlijke mest in de tuinbouw op Java worden verkend.