Ontdek de mogelijkheden van Mono-vergister tijdens demonstratie

Nieuws

Ontdek de mogelijkheden van Mono-mestvergisting tijdens demonstratie

Gepubliceerd op
25 februari 2015

Tijdens een open dag op 4 maart worden twee typen mono-mestvergistingsinstallaties gedemonstreerd op twee melkveebedrijven. Met deze installaties kunnen veehouders biogas produceren met hoofdzakelijk eigen rundveedrijfmest. Deze systemen geven een afspiegeling van de mogelijkheden en resultaten op dit moment van mono- mestvergisting in de praktijk.

Op het melkveeproefbedrijf  “De Marke” wordt van 10.00 uur tot 13.00 uur het systeem van Fermtech Systems gedemonstreerd. Deze installatie bestaat uit twee reactors: een vergister en een aparte hydrolyse-reactor. In beide reactors verloopt het proces volledig automatisch. Daarnaast is aan de reactors een ‘struviet-installatie’ gekoppeld die deze fosfaatmeststof produceert. Het struviet is bedoeld als kunstmestvervanger.

Bij melkveehouderij Prinsen wordt van 14.00 uur tot 17.00 uur het Ecobag Systeem gedemonstreerd. Bij deze installatie wordt naast rundveedrijfmest ook regionaal natuurgras verwerkt. Naast vergisting wordt ook ingezet op volledige mestverwerking. Hierbij worden de mineralen (N,P en K) teruggewonnen als kunstmestvervangers. Daarnaast wordt de warmte benut voor het produceren van eigen veevoer (eendekroos) als sojavervanger.

Tijdens de open dag op de twee melkveebedrijven zijn adviesbureau E kwadraat, de betrokken bouwbedrijven en installateurs aanwezig om meer te vertellen over de toegepaste vergistingstechniek en diverse componenten van de biogasinstallatie.

U bent van 10.00 tot 13.00 uur welkom bij melkveeproefbedrijf “De Marke” op Roessinkweg 2 te Hengelo (GLD). Van 14.00 tot 17.00 uur bent u welkom bij melkveebedrijf Prinsen op Borculoseweg 42 te Haarlo.