Nieuws

Ontsmetten van tarragronden goed mogelijk

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Welke maatregelen kunnen we treffen om fytosanitaire risico’s uit te sluiten zodat tarragronden veilig terug kunnen naar de percelen.

Bij de oogst van landbouwgewassen wordt naast het product ook aanhangende grond van het land gehaald. Deze grond kan besmet zijn met bodemziekten en/of -plagen, waardoor het terugbrengen naar het perceel risico met zich meebrengt. Ontsmetten van de tarragrond door inundatie of biologische grondontsmetting maakt hergebruik weer mogelijk.

Inundatie

Het onder water zetten van percelen is een beproefde methode in de bloembollenteelt om bodemziekten te bestrijden. De effectiviteit hangt af van de temperatuur in combinatie met de blootstellingstijd. Daarom wordt geadviseerd inundatie in de zomermaanden toe te passen. Voor bepaalde quarantaine organismen bleek in onderzoek het noodzakelijk om tenminste 14 weken te inunderen bij 20 graden Celsius.

De praktische toepassing van inundatie is uitvoerig beschreven op www.kennisakker.nl.

Biologische grondontsmetting (BGO) met vers organisch materiaal

Bij deze methode wordt 40 ton vers gras per ha door de bouwvoor gemengd, waarna de grond wordt dichtgerold en geïrrigeerd. Na afdekking met gasdichte folie wordt het gras in de grond afgebroken onder zuurstofarme omstandigheden. Tijdens dit proces ontstaan toxische gassen en vetzuren die er mede voor zorgen dat schadelijke bodemorganismen worden gedood. De toepassing vindt plaats in de zomer gedurende 6 weken.

BGO met gras is vooral effectief op dekzandgronden.

Geavanceerde biologische grondontsmetting met gestandaardiseerde organische producten.

Sinds 2009 heeft PPO-AGV diverse proeven gedaan met  organisch producten van bekende samenstelling, geleverd door Thatchtec B.V. Deze zogenaamde “Herbie” producten waren zowel op mariene zavel als op dekzandgrond zeer effectief; minimaal 99% doding van schadelijke bodemorganismen bij 16 graden Celsius. Zelfs bij 8 graden Celsius was de doding minimaal 98%.

Rapport