Persbericht

Ontsnappen aan de Neo-Malthusiaanse catastrofe

Gepubliceerd op
2 februari 2017

Zal de voortdurende groei van de wereldbevolking leiden tot een tekort aan voedsel, grondstoffen en energie? Aan het eind van de 18e eeuw voorzag de Engelsman Thomas Malthus het einde der mensheid vanwege voedselgebrek. Momenteel staan we voor eenzelfde uitdaging, constateert prof. Bedir Tekinerdogan, hoogleraar Informatietechnologie in zijn inaugurele rede op 2 februari aan Wageningen University & Research. “Een vierde industriële revolutie moet ons erdoorheen trekken”.

Prof. Bedir Tekinerdogan onderscheidt een viertal historische momenten waarop de mensheid grote technologische sprongen heeft gemaakt. De reddende technologische innovatie bracht respijt waarna de bevolking opnieuw kon groeien, zodat, na verloop van tijd, de dreiging van tekorten zich opnieuw voordeed. De eerste Industriële Revolutie, voorzag in het benutten van stoom- en waterkracht, zoals de stoommachine van James Watt, waardoor mechanische productie mogelijk werd in plaats van handarbeid. Vanaf de late 19e eeuw voltrok zich de tweede, Industriële, technologische, Revolutie, waarbij elektrische energie werd ingezet om massaproductie te faciliteren. In de derde Industriële Revolutie, de digitale revolutie, vanaf ca 1970 vindt de geautomatiseerde productie plaats met steun van de elektronica en informatietechnologie.

Vierde Industriële Revolutie: Industry 4.0

In de vierde Industriële Revolutie, die zich vanaf nu uitrolt zien we de inzet van cyber-fysische systemen, zegt prof. Tekinerdogan. “We spreken ook wel van Industry 4.0, met diverse grote innovaties in de digitale technologie, waaronder kunstmatige intelligentie, robotica, cloud computing, big data en het Internet der Dingen (alledaagse, data-communicerende artikelen op netwerken), en technieken als 3D-printing, mobiel en embedded systemen. In Industry 4.0 vervagen de grenzen tussen afzonderlijke fabrieken en systemen en zullen slimme fabrieken communiceren via onderlinge machine-tot-machinecommunicatie. Dan ontstaat een vorm van zelf-optimalisatie met lage kosten en hoge kwaliteit van goederen en diensten,” zegt de Wageningse hoogleraar in zijn rede ‘Engineering connected intelligence: A social-technical perspective’.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

System-of-systems

De combinatie van onafhankelijke, nuttige maar afzonderlijke systemen leidt tot het concept van system-of-systems, met unieke vaardigheden. Zo kunnen afzonderlijke treinen mensen en goederen  snel over grote afstanden en punctueel vervoeren, de besturing van het railnetwerk vereist een system-of-systems. Een toekomstig beeld geldt voor precisielandbouw en slim landbouw bedrijven. “Mensen zijn niet alleen gebruikers van een system-of-systems, ze vormen een actief deel in het ontwerp, ontwikkelen, testen en behoud van het systeem. Een socio-technisch perspectief, dat ook met de factor mens rekening houdt, is noodzakelijk.”

“Ik denk dat Industry 4.0, samen met de inzet van socio-technische systems-of-systems het potentieel heeft om een Neo-Malthusiaanse ramp te voorkomen. Als ons dat lukt kunnen we voedselproductie, energie en grondstoffengebruik optimaliseren”.