Nieuws

Ontwikkeling inspectiemodule voor kwaliteitsdetectie trostomaat

Gepubliceerd op
5 augustus 2014

Wageningen UR Glastuinbouw is dit jaar in een publiek-private samenwerking een project gestart dat zich richt op de automatische inspectie van de kwaliteit van trostomaten aan de verpakkingslijn. De huidige kwaliteitsbeoordeling van trostomaten vindt plaats door visuele inspectie van medewerkers en kwaliteitscontroleurs.

Onder druk van productiefouten en door menselijke fouten en aandachtsverlies is het moeilijk om een volledig objectieve en constante kwaliteitsborging te garanderen binnen de huidige werkwijze. Cameratechnieken zijn wel in staat om een reproduceerbaar en constant resultaat te leveren en scannen alle producten.

Hogere kwaliteitsgarantie cameratechniek

De eerste fase betreft een haalbaarheidsonderzoek, dat antwoord moet geven op de vraag of, en met welke cameratechniek het mogelijk is om een hogere kwaliteitsgarantie te realiseren dan het huidige visuele scannen door medewerkers. Verschillende afkeurkenmerken zoals defecten aan de vruchten (plekjes, neusrot, scheur, geklapt, e.d.), defecten aan de steel en kroon (geelverkleuringen, meeldauw, kroonschimmel en rot) en detectie van de rijpheid (groen-rood verkleuring) worden onderzocht.

tomatoes_classified.jpg

Beeldanalyse trostomaten

Er is beelddata van trostomaten verzameld met een aantal verschillende cameratechnieken waaronder kleur, hyper-spectraal in het zichtbare gebied (400nm-1000nm) en het infraroodgebied (900nm-1700nm) en chlorofyl fluorescentie. Een eerste analyse van de data heeft uitgewezen dat het mogelijk moet zijn om voor veel van de defecten algoritmes te ontwikkelen. Een bijzonder interessant golflengtegebied voor de detectie van door schimmels aangetaste stengels en vruchten blijkt het (nabij) infraroodgebied, dat niet meer met het menselijk oog kan worden waargenomen.

Momenteel wordt in Wageningen aan een labopstelling gewerkt om met de geselecteerde camera’ s een grotere partij tomaten op te nemen. Vervolgens worden beeldanalyse algoritmes voor een real-time analyse ontwikkeld. Bij een voldoende hoge classificatiescore volgt de realisatie van een inspectiemodule, die in de verpakkingslijn kan worden geplaatst.