Nieuws

Ontwikkeling toepassing poeder actief koolstof

Gepubliceerd op
16 augustus 2017

Voor telers begint de tijd te dringen om een installatie aan te schaffen voor het zuiveren van het lozingswater, om te voldoen aan het nieuwe Activiteitenbesluit, dat per 1-1-2018 ingaat.

In een cross-over project tussen TKI Tuinbouw en TKI Watertechnologie wordt gewerkt aan een nieuwe oplossing voor het zuiveren van het lozingswater: dosering van poeder actief koolstof. Op labschaal zijn inmiddels positieve resultaten gevonden voor deze techniek in het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit Standaard Water. Met de partners HortiMaX, VAM Watertech, Enthoven Techniek en WaterQ wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van een pilot installatie, waarmee een proof-of-principle geleverd gaat worden. Met de resultaten uit de proof-of-principle zal vervolgens een praktijkinstallatie ontwikkeld worden waarmee het goedkeuringstraject zal worden gestart. Volgens planning zal de aanvraag tot goedkeuring in oktober/november bij de BZG worden ingediend.

Poeder actief koolstof

Poeder actief koolstof wordt gedoseerd aan het te behandelen water. Na een vastgestelde behandeltijd wordt het weer uit het water gefilterd, waarna het behandelde water naar de riolering mag worden afgevoerd. Het afgefilterde poeder actief koolstof moet op een verantwoorde manier worden afgevoerd. Deze methode is met name geschikt voor telers die maar mondjesmaat kleine beetjes water lozen, of bedrijven die de hoeveelheid lozingswater in de komende jaren sterk gaan afbouwen onder invloed van de emissienormen stikstof.

Dit onderzoek is gefinancierd door de Stichting programmafonds glastuinbouw, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal (TKI Tuinbouw) en Topsector Water (TKI Watertechnologie).