Ontwikkeling van eerste marktrijpe oogstrobot voor paprika door internationaal partnerschap

Persbericht

Ontwikkeling van eerste marktrijpe oogstrobot voor paprika door internationaal partnerschap

Gepubliceerd op
4 februari 2015

Op 12 februari 2015 klinkt het startschot voor SWEEPER, een innovatief internationaal onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van een first-generation oogstrobot voor paprika. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie. Wageningen UR gaat het internationale netwerk coördineren, waaraan partners uit Zweden, Israël, België en Nederland zullen deelnemen. Het partnerschap is samengesteld uit universiteiten, onderzoekinstituten, een systeemintegrator en een grote paprikateler.

Al eerder is er in het Europese project CROPS een oogstrobot voor paprika ontwikkeld. De afgelopen tien jaar heeft fundamenteel onderzoek echter geleid tot inzichten en technologische ontwikkelingen waarmee de SWEEPER-partners deze robot verder kunnen ontwikkelen. De robot wordt de eerste oogstrobot ter wereld die in een commerciële kas zal worden ingezet. Hiermee kan de robot de leidende rol van Europa op het gebied van landbouwrobotica versterken. Ook verbetert hiermee het concurrerend vermogen van de Europese glastuinbouwsector, die te maken heeft met een gebrek aan ervaren arbeidskrachten.

Paprika en andere kasgewassen

SWEEPER

Deze first-generation oogstrobot voor paprika zal een nieuw hightech commercieel werkgebied openen. SWEEPER gaat zich concentreren op paprika, waarvan in Europa jaarlijks 1.300.000.000 kg wordt geoogst. Naar verwachting zal de kennis en technologie uit het SWEEPER-programma eenvoudig op andere kasgewassen kunnen worden toegepast.

Partnerschap

Het SWEEPER-innovatieprogramma is een partnerschap tussen de Umea Universitet in Zweden, de Ben-Gurion Universiteit in Israël, het Proefstation voor de Groenteteelt in België en Wageningen University & Research centre, Irmato Industrial Solutions Veghel B.V. en paprikateler De Tuindershoek BV.

Horizon

Het EU Horizon 2020-programma voor Onderzoek en Innovatie steunt het programma met een bedrag van € 4.000.000.