Nieuws

Ook in 2018 Voederwaardeprijzen Rundvee

Gepubliceerd op
16 januari 2018

Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. Ook in 2018 maakt de Federatie Nederlandse Diervoederketen deze service namens de Nederlandse diervoedersector mogelijk. De resultaten zijn een nuttig hulpmiddel voor veehouders en andere belanghebbenden bij het bepalen van aan te kopen voeders.

Door het verschil in productiedoel hebben melkvee en vleesvee ieder een eigen energieprijs en eiwittoeslagprijs. Die prijzen worden berekend met actuele marktprijzen voor mengvoergrondstoffen, franco geleverd aan de mengvoerfabriek. Uit de beschikbare grondstoffen berekent Wageningen Livestock Research de prijzen van een reeks praktijkmengvoeders met uiteenlopende DVE-gehalten. Binnen de gestelde eisen houden we de prijs per mengvoeder zo laag mogelijk. Daar komt nog 6 euro per 100 kg bij voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders. Opgeteld komen we dan uit op de prijs franco boerderij, exclusief btw. Uit de prijzen van de mengvoeders berekenen we vervolgens de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE. Een hoge DVE-toeslag komt door relatief dure eiwitrijke grondstoffen.

Aanpassingen

De uitgangspunten voor de berekeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Zo is in de loop van vorige jaar de VEM-waarde in melkveevoeders van 940 naar 960 VEM per kg verhoogd. Verder zijn enkele criteria voor de grondstoffensamenstelling van melkvee- en vleesveevoeders in de berekeningen aangepast. De verwerkingstoeslag is per 1 januari 2018 gehandhaafd op 6 euro per 100 kg mengvoeder.

Gratis downloaden

De actuele voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op de website www.voederwaardeprijzen.nl. De website toont deze gegevens in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen. Veehouders gebruiken de prijzen voor hun benodigde voeraankopen. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om daarbij een goede afweging te kunnen maken.

Initiatiefnemers

Omdat er in de markt behoefte is aan onafhankelijke voederwaardeprijzen financiert de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) dit project namens de Nederlandse diervoedersector. De FND is een federatie van 10 brancheorganisaties. Binnen FND wordt de financiering van Voederwaardeprijzen Rundvee specifiek gedragen door de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa), de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).