Nieuws

Op zoek naar geschikte planten voor roofwantsen

Gepubliceerd op
31 maart 2014

Orius laevigatus en Orius majusculus zijn roofwantsen, die worden ingezet voor plaagbestrijding in verschillende teelten onder glas. Ze kunnen meerdere soorten plagen eten: zowel nimfen als volwassen tripssoorten, bladluizen, wittevlieg, motteneieren en net uit het ei gekropen rupsen, zelfs spint. Wageningen UR Glastuinbouw gaat op zoek naar planten om roofwantsen te helpen vermeerderen.

In sommige gewassen, zoals paprika, vestigen ze zich gemakkelijk. Roos is blijkbaar minder geschikt om eieren in af te zetten. Daarom zoekt Wageningen UR Glastuinbouw geschikte planten om de vermeerdering van de roofwantsen te ondersteunen. Een reeks van vijftien soorten planten werd onderzocht.

Korenbloem en scherpe peper zijn geschikt

Diverse soorten planten vielen meteen af, omdat ze vooral voor trips zeer goede waardplanten bleken te zijn. De eerste resultaten wijzen er op dat er een paar soorten planten uitspringen wat betreft de eileg van Orius laevigatus als Orius majusculus. Beide soorten Orius vinden korenbloem een goede plant om eieren in af te zetten. De scherpe peper ‘Black Pearl’, die in Noord-Amerika erg in trek is voor daar inheemse Orius, blijkt voor 'onze' Orius soorten ook zeer geschikt. Het voordeel van deze scherpe peper is een compacte groei en de mogelijkheid steeds opnieuw te bloeien. Hierdoor is steeds stuifmeel beschikbaar. De waarnemingen worden in kooien herhaald en op kleine schaal verder uitgetest.