Nieuws

Opbouw organische stof bodem loont voor hogere maisopbrengst

Gepubliceerd op
14 september 2016

Uit een tussentijdse opbrengstmeting van snijmais bleek een fors hogere opbrengst van droge stof in het organische stof teeltsysteem van ‘Grondig boeren met mais’ ten opzichte van de standaard maisteeltwijze. Hoewel het hier gaat om een demonstratieveld, is het verschil in vroegheid en opbrengst zo groot, dat we kunnen spreken van duidelijke verschillen.

De stand van de maïs op het perceelsgedeelte met betere organische stof is zichtbaar hoger. De drogestofproductie komt veel hoger uit. De onderzoekers zijn voorzichtig met uitspraken over de meeropbrengst, omdat het een demo betreft en geen proef. Toch zien ze wel een duidelijke indicatie in de demo dat het de moeite waard is dit te delen met de veehouders en akkerbouwers die maïs en andere gewassen telen.

Gras- en Maismanifestatie

De afgelopen jaren is in het project ‘Grondig boeren met Mais’ de aanvoer van organische stof in de bodem flink verhoogd. Tijdens de Gras- en Maismanifestatie in Marwijksoord op 15 september 2016 vertellen onderzoekers van Wageningen Plant Research en Agrifirm hoe ze dit de afgelopen jaren gerealiseerd hebben.