Nieuws

Opbrengsten ECS-programma Regioleren 2010-2016

Gepubliceerd op
15 februari 2016

Het ECS-Programma Regioleren 2010- 2016 heeft veel opgeleverd, zo bleek tijdens de slotbijeenkomst over de ontwikkeling van verschillende producten.

Op 2 februari kwamen regiolerende docenten, onderzoekers en teamleiders bijeen op de campus van Wageningen Universiteit voor de opbrengst van de regioleerprogramma’s die de Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies de afgelopen 5 jaar in samenwerking met vele partners heeft uitgevoerd. Rob van Genderen (Groen Kennisnet) startte een digitale 'product-show' die werd begeleid door ervaringsverhalen van gebruikers. De opbrengst is rijk en wordt actief gebruikt. De verschillende producten passeerden de revue. In drie Ronde Tafels verkenden deelnemers vervolgens het gebruik van de producten in het (v)mbo, hbo en wo.

Lees hier verder, over o.a. het gebruik en vervolgvragen.

Bron: Groenkennisnet