Nieuws

Opbrengsttabellen Nederland 2018 verschenen

Gepubliceerd op
18 september 2018

“In de bosbouw heeft men bij het telen van hout reeds lange tijd ingezien, dat bij een doelmatig beheer het werken met plannen op lange termijn noodzakelijk was. Een dermate langdurig en kapitaalintensief productieproces als dat van hout, waarbij eens gemaakte fouten lang doorwerken, kan zonder een doordachte planning economisch niet efficiënt zijn.” Dat schreef Piet Faber van het toenmalige Bosbouwproefstation ‘De Dorschkamp’ (een van de voorlopers van WENR) in 1972 in het Nederlands Bosbouwtijdschrift.

Groei- en opbrengstvoorspellingen

Al zeker sinds begin vorige eeuw wordt daarom in Nederland onderzoek gedaan naar de groei van boomsoorten. Dat resulteerde onder andere in ‘opbrengsttabellen’ waaruit de groei en opbrengst kan worden afgelezen. Dergelijke tabellen verschenen onder andere in 1958 en 1996. De laatste versie was van de hand van (o.a.) Hans Jansen van de Landbouwuniversiteit Wageningen. En onlangs is versie 2018 van de opbrengsttabellen verschenen. In deze bundel zijn opbrengsttabellen van 15 boomsoorten opgenomen. “Een opbrengsttabel is een voor gelijkjarige opstanden in groeiklassen verdeelde tabel,” legt Frits Mohren uit, “waarin men de groei en het stamvolume per hectare en andere kenmerken op verschillende leeftijden en bij verschillende behandelingen (zoals dunning) kan vinden.”

Voor 10 boomsoorten zijn tabellen met zowel een matige als sterke dunning opgenomen. Voor de Japanse Lariks zijn twee regionale tabellen opgenomen. De populier heeft in deze bundel een tabel voor bomen in lijnbeplanting, naast de tabellen voor bos met diverse plantverbanden. Per soort is het rapport van de onderliggende studie weergegeven, met verwijzing naar de gegevensbestanden die, na overleg met de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer, openbaar beschikbaar zijn.

Meer soorten, meer dunningsregimes

In vergelijking met de tot nu toe geldende opbrengsttabellen uit 1996, bevat deze bundel meer soorten, meer dunningregimes, en zijn alle tabellen gebaseerd op alle beschikbare Nederlandse meetgegevens. Frits Mohren: “De opbrengsttabellen en onderliggende proefperken vormen een belangrijke bron van basisgegevens voor het bosbeheer, en zijn tevens een referentie voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld onder invloed van klimaatverandering.”

De bundel is geredigeerd door Hans Jansen (voorheen medewerker WU Bosecologie en Bosbeheer) en Anne Oosterbaan (voorheen medewerker WENR), waarbij met name Hans Jansen gedurende 10 jaar na zijn pensionering in 2008 alle gegevensbestanden heeft bewerkt, gecontroleerd, en gedocumenteerd, nieuwe opbrengstmodellen heeft ontwikkeld, en nieuwe tabellen heeft berekend.

De tabellen zijn zowel als hardcopy (via de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer) en als e-book beschikbaar (via Wageningen Academic Publishers).