Nieuws

Open Call versketens land- en tuinbouw applicaties

Gepubliceerd op
24 maart 2015

Ontwikkelaars worden via de open call van FInish uitgenodigd om slimme applicaties te bedenken voor vers-ketens. Het doel van de open call is om ICT-bedrijven en bedrijven in de land- en tuinbouw te stimuleren om gezamenlijk slimme internetapplicaties te ontwikkelen. Softwareontwikkelaars (mkb) kunnen 100% van hun R&D-kosten vergoed krijgen tot maximaal €150.000. Bedrijven in versketens kunnen als business partner voorstellen ondersteunen en daarmee garanderen dat applicaties voorzien in hun bedrijfsspecifieke wensen. Indienen van een voorstel kan tot en met 12 mei 2015.

FInish

FInish is onderdeel van het Europese Future Internet programma dat op internet gebaseerde innovatie stimuleert. In dit programma is in de afgelopen jaren een uitgebreide ‘gereedschapskist’ met internettechnologieën en een business collaboration platform (FIspace) ontwikkeld. FInish wil het gebruik hiervan in land- en tuinbouwketens stimuleren. Daarvoor verstrekt zij ongeveer € 5 miljoen aan subsidies aan Europese mkb.

Ondersteuning

Wageningen UR ondersteunt bedrijven bij het schrijven van een voorstel, bijvoorbeeld door een zogenaamde ‘pre-proposal check’ en het organiseren van workshops over de spelregels, succesfactoren en de ontwikkeling van voorstellen voor geïnteresseerde partijen.

Praktische informatie

  • Op de FInish site vindt u meer informatie over de voorwaarden en een handleiding voor het indienen van een voorstel.
  • De eerste workshop is gepland op donderdagmiddag 9 april van 13.00 – 17.00 uur in Den Haag.