Nieuws

Open Dag Fruitkenniscentrum en KICK op 14 augustus

Gepubliceerd op
28 juli 2014

Tijdens de open dag van het Fruitkenniscentrum en het Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit (KICK) in Randwijk, donderdag 14 augustus, presenteren onderzoekers en adviseurs resultaten van de vele onderzoekproeven en demonstratieteelten. Nieuwe Elstar mutanten, dunningsproeven, ontwikkelingen op het gebied van spuiten, nieuwste inzichten bij veredeling van appelrassen en de organisatie van de pluk krijgen speciale aandacht.

Omdat het aanbod aan nieuwe Elstar mutanten groot is wordt onderzoek gedaan naar welke mutanten het beste zijn voor wat betreft kwaliteit, productie en teeltkundige aspecten. Dit wordt in een meerjarige veldproef onderzocht. Achterliggend doel namens de NFO vanuit de campagne “Elstar, Altijd Raak”, is om de verscheidenheid aan Elstar appels in het winkelschap te uniformeren en kwaliteit op een hoger niveau te krijgen. De verschillen tussen de mutanten ten aanzien van o.a. groeiwijze, aantal vruchten, vruchtgrootte, blosintensiteit en gestreeptheid worden steeds duidelijker nu de bomen in het 3e groeijaar zijn.

Dunning belangrijk voor de fruitteelt

Dunning blijft een zeer belangrijk thema voor de fruitteelt. In een proef zijn naast de bestaande middelen nieuwe middelen en combinaties opgenomen. Op de open dag worden een proef op peer getoond en de eerste resultaten van de tellingen gepresenteerd. Enkele zijn veelbelovend! Om de emissie naar het oppervlaktewater te verminderen, werken telers werk met emissiebeperkende technieken en ook met waarschuwingsmodellen om bespuitingen te besparen. Op de open dag zal er een demonstratie zijn met driftarme doppen met speciale aandacht voor het voorkomen van residu. Verder worden spuitmachines gedemonstreerd met verschillende driftarme doppen en is er aandacht voor vul- en spoelplaatsen met ook de mogelijkheden om met restwater om te gaan.

Veredelingsprogramma Wageningen UR

Het veredelingsprogramma van Wageningen UR in Randwijk richt zich op vruchtkwaliteit, inclusief bewaarbaarheid. Sinds 1980 zijn alle kruisingen ook gericht op resistenties tegen ziektes, met name tegen schurft. Ook op boomtype en productie wordt gelet. Wageningen UR wil met dit veredelingsprogramma een bijdrage leveren aan een duurzame fruitteelt. Tijdens de open dag gaan onderzoekers in op de opzet van het veredelingsprogramma

Fruitpluk

De plukkosten bedragen bij hardfruit een aanzienlijk deel van de kostprijs. In de praktijk worden grote verschillen in plukprestatie, plukkosten maar ook in plukschade gerealiseerd. Aan de hand van praktijkervaringen en waarnemingen worden economische aspecten van de fruitpluk toegelicht. Hiervoor zal ook een checklist aanwezig zijn met de belangrijkste aandachtspunten tijdens de pluk.

Proeftuin Randwijk

In 2014 is op de proeftuin in Randwijk in samenwerking met diverse partijen en opdrachtgevers een groot aantal proeven en praktijkdemo’s opgezet. Om een indruk hiervan te geven is er naast de blokken waarin op verschillende thema’s uitgebreid wordt ingegaan, ook een rondleiding langs alle percelen.

Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit

Aansluitend aan de Open dag voor grootfruit kunnen de bezoekers een bezoek brengen aan KICK, het Kennis- en Innovatiecentrum Kleinfruit dat op dezelfde locatie gevestigd is. Vanaf 19.00 uur is er een programma met rondleidingen.

De partners van het Fruitkenniscentrum zijn: NFO, Wageningen UR, Fruitconsult, en DLV Plant. De open dag van het Fruitkenniscentrum begint om 12.45 en eindigt circa 18.30 uur. Het evenement vindt plaats op donderdag 14 augustus 2014 bij de locatie Randwijk van Wageningen UR, Lingewal 1, 6668 LA Randwijk. Toegang en parkeren zijn gratis.