Open dag de marke 9 september 2014

Nieuws

Open dag De Marke legt focus op Kringloop

Gepubliceerd op
1 september 2014

Op 9 september organiseert voor ForFarmers Hendrix in samenwerking met het KTC “De Marke” een open dag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Deze dag start op het demoveld van Melkers van Morgen. Daarnaast zal de kringloop centraal staan. En staat alles in het teken van de uitdaging: “Meer voer van het land en meer melk in de tank”.

Tijdens deze dag kunnen melkveehouders volop kennis en ervaringen uitwisselen op het gebied van bodembeheer, ruwvoederteelt en -winning, voeding en het efficiënt benutten van nutriënten op het eigen bedrijf.

Workshops over ruwvoerproces

Elke belangrijke schakel van het ruwvoerproces komt aan de orde in verschillende praktische workshops rondom de thema's: Bodem, Bemesting, Gewas, In- en uitkuilmanagement en Dier. Tijdens deze workshops is er  aandacht voor de inzet van de KringloopWijzer op uw bedrijf. Bij  het onderdeel Dier wordt de nadruk gelegd op het belang van een goede voerefficiëntie.

Programma-overzicht

Tijdens de open dag staan de volgende onderwerpen in de workshops centraal:

Bodem als basis: Organische stof, structuur, beworteling, ‘mais in stroken’ (directzaai), behoud van organische stof, wisselteelt enz. Een profielkuil en bewortelingsramen geven meer inzicht. Het Louis Bolk instituut geeft uitleg over de bodemconditiescore.

Planmatig (groen)bemesten: Mestverdeling over de gewassen en over het jaar. Hoe produceer ik meer met dezelfde bemesting. Demovelden ‘gras onder mais’, ‘rijenbemesting met drijfmest’, of toepassing van bijvoorbeeld compost.

Juiste gewaskeuze: Op het demoveld staan maisrassen en graszaadmengsels, eiwitrijke gewassen zoals erwten, lupine, soja, wikke en diverse klaversoorten, structuurgewassen zoals kropaar, rietzwenkgras en vezelhennep, ook staan er voederbieten, granen, sorghum, diverse kruiden en nog veel meer.

In- en uitkuilmanagement: Oogsten, inkuilen, broeipreventie: hoe beperk ik voerverliezen?

Voerefficiëntie: Gezond voer, efficiënt rantsoen en gezonde koeien: meer liters uit het zelfde voer.

Last van Engerlingen? Het Praktijknet werk “Duurzame aanpak Engerlingen” georganiseerd vanuit Veldleeuwerik is aanwezig om hun werk aangaande bestrijding van engerlingen te delen. Evers Agro heeft een nieuwe machine gemaakt voor mechanische bestrijding, die gedemonstreerd zal worden. 

Mestverwerking: Pure mestvergisting, mestscheiding en mestraffineren in hoogwaardige producten. Wat zijn de kosten en wat is de meerwaarde.     

KringloopWijzer: Hoe werkt het en wat kan ik ermee? Hoe verminder ik ammoniak- en broeikasgasemissies? Hoe produceer ik het beste klimaatneutraal? De “KringloopWijzer” speelt hierbij een centrale rol.  

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie