Nieuws

Open dag Diagnostiek Plantenziekten: Brug slaan tussen onderzoek en praktijk

Gepubliceerd op
30 september 2014

Ruim 80 bezoekers bezochten 24 september de Open Dag Diagnostiek Plantenziekten in Wageningen. Doel van de dag was een brug te slaan tussen het onderzoek op dit gebied en de behoeften die leven bij bedrijven en instellingen.

Presentaties van zowel klanten als onderzoekers maakten duidelijk hoe belangrijk het is vandaag de dag te kunnen beschikken over goede technologieën om ziekteverwekkers in plantmateriaal tijdig en correct te detecteren èn te diagnosticeren.

Geen IPM zonder diagnostiek

Piet Boonekamp, manager van de business unit Biointeracties & Plantgezondheid van Wageningen UR, beet het spits af. Hij poneerde de stelling dat zowel voor voedselzekerheid als voedselveiligheid toepassen van integrated pest management (IPM of geïntegreerde gewasbescherming) de enige oplossing is. En toepassen van IPM is onmogelijk zonder goede diagnostiektechnologieën: voor het voorkomen van ziekten en plagen, het monitoren tijdens de teelt en het monitoren van het succes van eventueel noodzakelijke maatregelen in geval van een ziekte of plaag.

Rol van 'Wageningen'

John van Ruiten, directeur Naktuinbouw, schotelde de aanwezigen een aantal bespiegelingen voor die hij signaleert in de sector. De veranderde omgeving qua onderzoekfinanciering en regelgeving (nationaal, EU en mondiaal), ambities van de sector t.a.v. nieuwe, andere beheers- en preventiestrategieën en de verwachtingen die er zijn t.a.v. de rol van 'Wageningen': leverancier van noodzakelijke, fundamentele kennisbasis inclusief een vertaling van deze kennis naar de praktijk. Meer samenwerking met andere kennisleveranciers en meer service en nazorg na het opleveren van onderzoekresultaten.

Eerste-lijnsdiagnostiek

Peter Bonants legde uit dat het doel van deze Open Dag was om een brug te slaan tussen praktijk en het onderzoek + de resultaten daaruit van Wageningen UR.

Casper Slootweg schetste de werkzaamheden van het eerste-lijnsdiagnostiekteam in Lisse dat daar voor de bollensector plaatsvindt. Als laatste vertelde Natasha Troost-Riksen van Florensis BV hoe zij hun controle op schoon materiaal via toetsingen in stekmateriaal uitvoeren met behulp van Luminex en ELISA. Ze schetste de voor- en nadelen van beide techniekten en concludeerde dat voor Florensis beide technieken elkaar goed aanvullen.

Detectie ziekteverwekkers op locatie

Via demonstraties van diverse beschikbare technologieën kregen de bezoekers een beeld van de werking van een technologie. Van moleculaire technologieën die in een laboratoriumsetting plaatsvinden tot de laatste mogelijkheden op gebied van real-time on site detectie. En ook het gebruik van deze technologieën in de praktijk voor bijvoorbeeld het monitoren van biologische bestrijders en onderzoek naar de herkomst van infectiebronnen kwam aan bod.

Alle aanwezigen bezochten de opstellingen van:

  • Elektronenmicroscoop: wordt o.a. gebruikt voor het ontdekken, karakteriseren en beschrijven van onbekende virussen.  
  • On-site LAMP: een snelle en robuuste methode om ziekten en plagen eenvoudig te detecteren in de kas, het veld of laboratorium.
  • Taqman-PCR: voor het aantonen van een organisme in plantmateriaal, lucht, water, substraat en grond.
  • Luminex: met deze technologie is het mogelijk om tientallen verschillende ziekteverwekkers tegelijkertijd te detecteren in één monster.
  • Next Generation Sequencing: binnen een paar dagen alle genen van een plant en de eventueel aanwezige ziekteverwekkers in beeld krijgen.

Daarnaast kreeg men uitleg over:

  • De toepassing van betrouwbare kwantitatieve, diagnostische methoden voor zowel het detecteren van ziekteverwekkers als biologische bestrijders, bijvoorbeeld met TaqMan-PCR.
  • Pre-symptomatisch monitoren: door een twee-staps monitoring (eerst op gewasniveau en indien nodig op plantniveau) toe te passen tijdens de teelt kunnen ziekten in een zeer vroeg stadium worden gedetecteerd, nog voordat uiterlijke symptomen aanwezig zijn.
  • Prime Diagnostics: de belangrijke producent en leverancier van Wageningen UR van kwaliteitsreagentia voor de detectie van ziekteverwekkers.

Feed back

Alle bezoekers van de Open Dag ontvangen deze week een evaluatieformulier. De organisatoren vinden het belangrijk om feed back te krijgen: heeft de dag voldaan aan de verwachtingen van de bezoekers?