Persbericht

Opening Dutch Dairy Expertise Centre luidt nieuw tijdperk in van samenwerking op hoog niveau in de zuivelsector

Gepubliceerd op
3 december 2014

Op 2 december is in Beijing het eenjarig bestaan van het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) gevierd en heeft de openingsceremonie van het Dutch Dairy Expertise Centre plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid is stil gestaan bij de activiteiten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar en is het Dutch Dairy Expertise Centre officieel geopend. De oprichting van het centrum is de volgende stap in het versterken van de banden tussen Nederland en China op het gebied van zuivel. Tot de aanwezigen behoorden onder andere Aart Jacobi, ambassadeur van Nederland in China, Song Kungang, erevoorzitter van de China Dairy Industry Association, Meng Suhe, president van het Chinese Institute of Food Science and Technology, Ke Bingsheng, president van de China Agricultural University, Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, Cees 't Hart, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V., en Li Shengli, directeur van het Sino-Dutch Dairy Development Centre.

Het SDDDC is door de China Agricultural University (CAU), Wageningen UR en Koninklijke FrieslandCampina N.V. opgericht met het doel de samenwerking in de zuivelsector tussen beide landen te stimuleren. Het centrum richt zich op het verbeteren van de voedselveiligheid, de kwaliteit en de productiviteit van de Chinese zuivelketen met behulp van de in Nederland aanwezige kennis van de zuivelindustrie. Sinds het SDDDC een jaar geleden geopend is, heeft het verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd en hebben diverse uitwisselingsactiviteiten plaatsgevonden in het kader van personeelsopleidingen en zuivelonderzoek. Tevens zijn een aantal Nederlandse melkveebedrijven en productielocaties bezocht, is er overleg geweest tussen deskundigen en academici en is de ontwikkeling van de zuivelindustrie in China en Nederland onderzocht en geanalyseerd. Het centrum heeft ook een nota getiteld White Paper on China's Dairy Industry 2014 samengesteld en gepubliceerd waarvoor in de zuivelindustrie grote belangstelling bestond.

Het Dutch Dairy Expertise Centre is als onderzoeks- en kenniscentrum in staat een geheel nieuwe ontwikkelingsfilosofie voor de zuivelsector te introduceren en dient als platform voor demonstratie, wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling van technologie en vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk in de Chinese zuivelsector. Op deze manier wordt de overdracht van Nederlandse zuivelkennis naar China gefaciliteerd. Die kennis beslaat onder andere geavanceerde voedermethoden, hoogwaardig fokkerijonderzoek en aanverwante technologie, en duurzame ontwikkeling. Het initiatief sluit bovendien aan bij het doel om samenwerking tot stand te brengen op alle niveaus binnen de zuivelindustrie. Eerder dit jaar is dit door beide landen sterk uitgedragen tijdens het bezoek van president Xi Jinping aan Nederland.

Aart Jacobi, ambassadeur van Nederland in China, stelt dat het SDDDC een goed voorbeeld is van samenwerking tussen de twee landen op het gebied van landbouw. Hij geeft ook aan dat de activiteiten van het SDDDC uitstekend passen binnen de Framework Agreement on Dairy Industry Development Cooperation tussen het ministerie van Landbouw van de Volksrepubliek China en het Nederlandse ministerie van Economische zaken. Tijdens het staatsbezoek van president Xi Jinping aan Nederland eerder dit jaar is deze overeenkomst ondertekend.

Volgens Cees 't Hart, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V., is het doel van het SDDDC om de ervaring en kennis waar Nederland over beschikt op het gebied van hoogwaardige zuivelproductie en -management te delen met China. Door van elkaar te leren en met elkaar te communiceren helpt het centrum China bij het verbeteren van de productiviteit, kwaliteit en veiligheid in de hele zuivelketen. Ook wordt zo het wetenschappelijk, technologisch en managementtalent naar een hoger niveau getild en kunnen beide partijen profiteren van het feit dat ze elkaar aanvullen. Tevens meent Cees ‘t Hart dat slimme samenwerking over de hele zuivelketen essentieel is om de gestelde doelen te bereiken en de gewenste situatie in stand te houden. Het SDDDC en FrieslandCampina streven dan ook naar meer samenwerkingsverbanden met partijen in zowel China als Nederland.

Ke Bingsheng, president van de China Agricultural University, is van mening dat het SDDDC inspringt op de behoeften van de Chinese zuivelindustrie: veiligheid, efficiency en duurzame ontwikkeling. De activiteiten van het centrum zullen de “gouden driehoek” die wordt gevormd door de Chinese overheid, wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven verder versterken en resulteren in kwalitatief betere Chinese zuivelproducten. Hierdoor neemt het vertrouwen van Chinese consumenten in Chinese zuivelproducten toe.

Professor Louise Fresco, voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen UR, geeft aan dat het SDDDC op wetenschappelijk en technologisch gebied steeds vaker in contact zal treden met de Chinese zuivelindustrie. Wageningen UR is een toonaangevend kennisinstituut dat zich onder andere bezighoudt met zuivelproductie en -verwerking, voedselveiligheid, veevoer en weide- en veeteeltmanagement. De bijdrage van Wageningen UR aan het SDDDC stimuleert de samenwerking tussen China en Nederland en helpt de Chinese zuivelindustrie een betere samenwerking tussen de sector, de academische wereld en onderzoekers tot stand te brengen. Bovendien draagt de interdisciplinaire aanpak waar Wageningen UR bekend om staat in hoge mate bij aan het toekomstige succes van het SDDDC en de Chinese zuivelsector.

Het Nederlandse CRV, de op twee na grootste speler in rundveeverbetering ter wereld, heeft zich op 2 december aangesloten bij de partijen van het SDDDC. Volgens Li Shengli, directeur van het Sino-Dutch Dairy Development Centre, is de kennis en ervaring van CRV op het gebied van fokkerij en veestapelmanagement duidelijk van toegevoegde waarde voor het SDDDC. Li geeft ook aan dat het SDDDC openstaat voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Hij hoopt dat meer partijen zich in de toekomst aansluiten bij de organisatie zodat men zich gezamenlijk kan inzetten voor de Chinese en Nederlandse zuivelindustrie.