Nieuws

Opening Wereldbodemmuseum in Wageningen

Gepubliceerd op
4 april 2014

Op maandag 7 april vond de officiële opening plaats van het World Soil Museum op de Campus van Wageningen UR. Het museum is onderdeel van ISRIC – World Soil Information, en het is het enige museum met een werelddekkende collectie bodemprofielen. Sinds 1966 heeft het ISRIC ruim 1000 bodemprofielen in ongeveer 80 landen uit allerlei delen van de wereld verzameld. Deze zijn geprepareerd tot profielen die aan de muur hangen (monolieten), waarvan een selectie in het museum wordt tentoongesteld. Mede vanwege het unieke internationale karakter ervan, is twee jaar geleden besloten tot de bouw van een speciaal nieuw museum. Niet alleen met bodemprofielen, maar ook met digitale bodemkaarten uit de hele wereld.

De collectie van het World Soil Museum heeft een lange geschiedenis. In 1961 besloten de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO), beide organisaties binnen de Verenigde Naties, en de wereldbodemkundige vereniging (ISSS), om de eerste wereldbodemkaart te maken. Daar hoorde ook een collectie profielen bij, bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden en als referentiemateriaal. Studenten bodemkunde moesten immers weten hoe die bodems er in verschillende delen van de wereld in het echt uit zien. De Nederlandse overheid nam het op zich zo’n collectie op te bouwen. In 1966 werd toen het ISRIC opgericht (zie www.isric.org).

Glinka-collectie uit Rusland

Nog steeds worden monolieten verzameld; recentelijk is de collectie aangevuld met Nederlandse bodems, woestijnbodems uit Jordanië, bodems uit Marokko, Chili en Ghana, en bodems uit Indonesië: zowel onder verstoord regenwoud als onder zwerflandbouw. Ook de historische, zogenoemde Glinka-collectie uit Rusland is onlangs aangevuld met nieuw gegraven Russische profielen. Deze collectie, ook te zien in het museum, is door de Russische bodemkundige Konstantin Glinka verzameld. In 1927 was deze beroemde Rus uitgenodigd voor het eerste internationale bodemkundig congres in Washington, om daar voor Rusland karakteristieke bodemprofielen te laten zien. Maar toen die bodems eindelijk per boot waren aangekomen, was het congres al voorbij. De kisten hebben jarenlang in een kelder in Washington liggen verstoffen, tot het ISRIC ze in 1982 overnam.

Sterke invloed van de mens

Aan veel profielen in het museum is te zien hoe sterk de mens de bodem heeft beïnvloed. Zoals aan een stadsbodem onder Hilversum, en een door de inheemse bevolking verrijkte Terra Preta uit de Amazone. De invloed van de mens is ook te bestuderen aan de Digitale Kaartentafel, met up-to-date bodeminformatie uit de hele wereld. Met een paar muisklikken kun je zien dat gedurende de afgelopen 25 jaar in veel landen zorgwekkend veel bodems zijn gedegradeerd, door erosie, verzilting, vervuiling of verdroging. Via de themastations in het museum wordt de bepalende rol van de bodem voor thema’s als voedselzekerheid of klimaat verder toegelicht.