Nieuws

Opening academisch jaar in teken van balans tussen natuur en landbouw

Gepubliceerd op
28 augustus 2020

Wageningen University & Research viert de officiële opening van het academisch jaar vooral online. Het thema vanmiddag is ‘Natuur en agricultuur: de eeuwige tweestrijd’. Wie de opening digitaal wil bijwonen, kan meekijken via een livestream.

Landbouw heeft onze planeet veranderd. Ecosystemen zijn aangetast, vervangen, verwoest, maar ook hersteld en nieuw leven ingeblazen. Zowel direct als indirect zijn soorten bedreigd, maar ook geholpen door de landbouwcultuur. Door een almaar groeiende wereldbevolking die gevoed moet worden en de beweging naar een bio-based economie, is het de uitdaging om een goede balans te vinden tussen natuur en landbouw. De bijdragen van de diverse sprekers vanmiddag geven inzicht in hoe belangrijk het is dat we die balans weten te vinden.

Programma Opening Academisch Jaar

Na de opening van het programma door voorzitter Louise O. Fresco wordt een preview getoond van Grutto!. Dat is een nieuwe documentaire over deze weidevogel, één van de iconen van de smeltkroes van natuur en landbouw in Nederland. De film is een productie van Melchert Meijer zu Schlochtern en Ruben Smit Productions. 

Hierna zullen twee jonge Wageningse wetenschappers hun visie op dit thema geven aan de hand van hun eigen onderzoek. Vervolgens opent Rector Magnificus Arthur Mol officieel het nieuwe academische jaar.