Nieuws

Opening groen parkeerdek Wageningen Campus

Gepubliceerd op
30 maart 2018

Het groene parkeerdek op Wageningen Campus is officieel geopend op maandag 26 maart. Waar nu de contouren nog aan alle zijden zichtbaar zijn zullen deze de komende jaren steeds meer verdwijnen achter beplanting. Langzaam maar zeker zal het parkeerdek worden ingebed in de omgeving. Wanneer de planten zijn gegroeid wordt het parkeerdek de groenste parkeergarage van Nederland.

Rens Buchwaldt, lid van de Raad van Bestuur van WUR, vertelde bij de opening over de keuzes die zijn gemaakt bij de bouw van het parkeerdek, passend bij de missie van WUR en bij de ambitie om voorloper te zijn op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Dit leverde een efficiënt, kostenbewust bouwsysteem op waarbij de focus ligt op een fraaie gevel. Bij de bouw van het parkeerdek is gebruik gemaakt van duurzame materialen zoals duurzaam gemodificeerd naaldhout, een demontabele constructie en hergebruik van  straatklinkers.

Gevelontwerp

Symbolisch voor het groene karakter van het parkeerdek bestond de openingshandeling uit het planten van een Linde. Rens Buchwaldt verrichte deze samen met directeuren bedrijfsvoering van PSG en AFSG, respectievelijk Ton van Scheppingen en Tamara van Rozen. Campus ecoloog Wieger Wamelink nam vervolgens het woord om dit groene karakter verder toe te lichten. Hij gaf hierbij aan dat het gevelontwerp van Loos van Vliet er op gericht is dat het hele jaar door groene planten zijn te zien en waar mogelijk bloeiende flora. Een bijkomend voordeel is dat insecten hier ook van kunnen profiteren, en daarnaast een waardevolle nectarbron is voor de bijenvolken op the Field. Vooral de zuidoost gevel vangt veel zon en gaat zo een kleurrijk geheel vormen. Aan de schaduwrijke noordwestzijde wordt met een afgewogen mix van bladplanten gezorgd voor een gevarieerd aanzicht.

Aansluiten omgeving campus

De uitstraling van de verschillende zijden van het parkeerdek zal behalve door zonlicht ook bepaald worden door het specifieke karakter van de omgeving van de campus. Aan de kant van Radix zullen vooral cultuurplanten staan terwijl aan de zijde van de Bornsesteeg met de beplanting de reeds aanwezige houtwal verder wordt versterkt. De bollen en planten hier sluiten aan bij de natuur, passend bij het bos/cultuurlandschap. Daarbij is uitgegaan van het zogenaamde ‘Stinzetuin’ principe. ‘Stinzen planten’ (zoals winterakonieten en bosanemonen) zijn planten op plaatsen die vanouds hoorden bij Stinzen (buitenplaatsen, boerderijen en dergelijke).

Aantal parkeerplaatsen

Het parkeerdek heeft in totaal 420 plaatsen en met de omliggende parkeerplaatsen zijn er dan 650 plaatsen beschikbaar centraal op de Campus op P1. Tevens komen er net als op de andere hoofdparkeerplaatsen zes elektronische laadpalen.

Door weersomstandigheden heeft de bouw wat vertraging opgelopen, daardoor is op dit moment nog alleen de begane grond beschikbaar met 138 plaatsen. Er wordt zo snel mogelijk meer bekend gemaakt over het parkeren op de eerste en tweede laag.