Persbericht

Openluchttentoonstelling ‘Metropolitan solutions’ op Wageningen campus

Gepubliceerd op
10 september 2015

De beste inzendingen van de internationale fotowedstrijd ‘Metropolitan solutions’ zijn te zien op in een fototentoonstelling in de open lucht op Wageningen Campus. Van 15 september tot 15 oktober zijn de fotografisch vastgelegde oplossingen te zien die bijdragen aan een duurzame toekomst voor metropolitane gebieden. De foto’s zijn te bekijken naast de hoofdingang van het Orion-gebouw. De fotowedstrijd werd door Wageningen UR deze zomer georganiseerd.

In de Metropolitan Solutions Photo Contest ging Wageningen UR afgelopen zomer op zoek naar spectaculaire foto’s van metropolitane oplossingen. Bijna vijftig mooie foto’s, genomen in vijftien verschillende landen, zijn het resultaat. De thema’s van de ingezonden foto’s en ideeën variëren van groene oplossingen tot hergebruik van afvalstoffen en van mobiliteitsoplossingen tot gebruik van schone energiebronnen. 

Metropolitane oplossingen

Verstedelijking neemt snel toe in de wereld. In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en de kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Het gaat dan om klimaatverandering, mobiliteit en logistiek, beschikbaarheid van water, omgaan met grondstoffen en afval, voedselzekerheid en gezondheid.

Wageningen UR werkt aan metropolitane oplossingen om steden en metropolitane gebieden te realiseren die – in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden – leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsinitiatief Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).