Nieuws

Openstellen Basisregistratie Topografie (BRT) is succesvol

Gepubliceerd op
13 oktober 2014

Wageningen University heeft samen met het Kadaster een rapportage uitgebracht over de effecten van het aanbieden van de Basisregistratie Topografie (BRT) als open data.

Sinds 1 januari 2012 stelt het Kadaster de Basisregistratie Topografie (BRT) beschikbaar als open data. Iedereen kan deze basisbestanden van het Kadaster kosteloos opvragen en zonder beperkende voorwaarden gebruiken.

Wageningen University heeft in samenwerking met het Kadaster onderzoek gedaan naar de effecten van de BRT als open data. In het onderzoek is gekeken naar het effect van de open data op gebruikers, de maatschappij en het Kadaster. Ook is onderzocht wat het effect is op de interactie tussen gebruikers en het Kadaster.

Positief effect

Volgens Arnold Bregt, hoogleraar aan Wageningen University, is het openstellen van de BRT een groot succes. Sinds de openstelling in 2012 is een positief effect te zien op het gebruik van de gegevens. Terwijl in het eerste jaar het bedrijfsleven het product verkende, is in het tweede jaar het gebruik van de BRT door particulieren sterk toegenomen. Het zakelijk gebruik is sinds de openstelling vervijfvoudigd en het bedrijfsleven is gaan investeren in productontwikkeling op basis van de BRT. De app TopoGPS is daar een voorbeeld van. Het geschatte economische effect van die productontwikkeling is tenminste € 9 miljoen per jaar.