Nieuws

Oplossingen voor stagnerende Indonesische aardappelproductie

Gepubliceerd op
14 december 2016

Zo’n 50 vertegenwoordigers van de Indonesische aardappelketen bespraken in oktober in Jakarta de oorzaken van de stagnerende aardappelproductie aldaar. In een workshop werden de problemen in kaart gebracht en concrete aanbevelingen om de aardappelsector te verbeteren opgesteld. De aanbevelingen zijn gepresenteerd tijdens de Economische handelsmissie van minister-president Rutte aan Indonesië in november.

De aardappelproductie in Indonesië is de afgelopen 20 jaar nauwelijks gegroeid, terwijl de vraag naar (verwerkte) aardappels de afgelopen 5 jaar explosief is toegenomen. Deze feiten vormden het vertrekpunt van een internationale aardappelworkshop die in oktober in Jakarta plaatsvond.

Aardappelsector innoveren

Een kleine 50 vertegenwoordigers uit de hele waardeketen van aardappel bediscussieerden op 27 oktober in Jakarta de oorzaken van de stagnerende aardappelproductie in Indonesië. Dit resulteerde in  een reeks aanbevelingen om de aardappelsector te innoveren en nieuwe impulsen te geven. Zowel lokale aardappelproducenten, toeleverende bedrijven, verwerkende industrie als de nationale overheid waren vertegenwoordigd, inclusief een afvaardiging van het Nederlandse aardappelbedrijfsleven.
De Nederlandse landbouwattaché in Jakarta, mevrouw Lucie Wassink, opende de workshop en memoreerde  de expertise van Nederland als aardappelland en de verschillende vormen van bestaande samenwerking tussen Indonesië en Nederland.

Ketenbenadering

Een plenaire sessie en korte pitches van het bedrijfsleven vormden het ochtendprogramma. In de middag gingen de deelnemers uiteen in kleinere groepjes om verschillende thema’s vanuit een ketenbenadering te bespreken: uitgangsmateriaal, teeltaspecten en verwerkende industrie. In de afsluitende plenaire sessie presenteerden de groepjes de gesignaleerde problemen in de aardappelsector en concrete aanbevelingen om de aardappelsector te verbeteren.

Handelsmissie Indonesië

De uitkomsten van de workshop zijn beschreven in een policy brief die is gepresenteerd tijdens de Economische handelsmissie van minister-president Rutte aan Indonesië van 21 tot en met 24 November.
De workshop was georganiseerd door het vegIMPACT program in samenwerking met Agri-Profocus-netwerk.