Nieuws

Oplossingsrichtingen knelpunten bij uitbraken dierziekten onderzocht

Gepubliceerd op
20 maart 2015

Er zijn drie grootste knelpunten tijdens een uitbraak van mond-en-klauwzeer(MKZ) of klassieke varkenspest (KVP). Veel bedrijven beschikken niet over voldoende reservecapaciteit huisvesting bij uitbraak van een besmettelijke ziekte. Als bij een uitbraak de export stil komt te liggen, ontstaat een sterk overaanbod en dalen de opbrengstprijzen zeer sterk. Het laatste knelpunt is het gebrek aan effectieve communicatie om maatschappelijk draagvlak te verkrijgen.

Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR waarin door workshops met stakeholders en de overheid is geïnventariseerd welke knelpunten er tijdens een dierziektecrisis kunnen ontstaan en wat de oplossingsmogelijkheden zijn.

Tijdelijke extra ophokcapaciteit

Bij uitbraak van dierziekte is de afspraak dat varkensbedrijven alle biggen zes weken op het eigen bedrijf moeten huisvesten. Relatief veel gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven voldoen hier niet aan. Tijdelijke extra ophokcapaciteit op het bedrijf is een snelle en effectieve oplossing. Het voorstel is dat ondernemers samen met hun dierenarts een noodplan voor opvang maken.

Hygiënische voorwaarden aan het transport

In het rapport worden oplossingen aangegeven die het probleem van een biggenoverschot voor zowel individuele bedrijven als voor een regio gedurende de uitbraak beheersbaar kunnen houden. Voor de meest perspectiefrijke oplossingen is het wel noodzakelijk dat vervoer tussen vleesvarkensbedrijf en slachterij en vervoer tussen varkensbedrijven binnen een gebied mogelijk en toegestaan is. Dit vereist strikte hygiënische voorwaarden aan het transport om epidemiologische risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn het verhogen van de bezettingsgraad op bedrijven en het sneller afleveren van vleesvarkens kansrijke opties.

Rol en impact van social media

Met betrekking tot communicatie tijdens een uitbraak moet meer rekening worden gehouden met de rol en impact van social media aangezien informatie zich veel sneller verspreidt. Een in ‘vredestijd’ opgesteld communicatieplan voor consument, producent en samenleving is hierbij noodzakelijk. Informatievoorziening aan de sector ’in vredestijd’ moet zich meer richten op de bewustwording van de risico's.

Diverse dierziektebestrijdingsstrategieen

De laatste jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de epidemiologische en economische gevolgen van diverse dierziektebestrijdingsstrategieen. Er is echter tot dusver minder aandacht besteed aan de praktische gevolgen van maatregelen tijdens de dierziekteuitbraak zelf.