Nieuws

Opnieuw tularemie vastgesteld bij hazen in Nederland

Gepubliceerd op
28 april 2014

Dit jaar is opnieuw een aantal tularemie-gevallen bij mensen vastgesteld, waarbij sprake was van contact met hazen. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus in Nederland van de bacterie die tularemie veroorzaakt: Francisella tularensis.

Hazenpest werd in Nederland lange tijd niet aangetoond, tot in mei 2013 bij een haas afkomstig uit Limburg de besmetting met tularemie werd aangetoond.

In 2014 werd in maart bij een patiënt uit Zeeland en in april bij twee patiënten uit Groningen tularemie vastgesteld. In beide incidenten hadden de patiënten hazen gevild.

CVI heeft door middel van laboratoriumdiagnostiek de diagnose van tularemie bij de patiënten kunnen bevestigen. Tevens heeft CVI de bacterie aangetoond in materiaal afkomstig van de haas uit Zeeland. Van de haas uit Groningen was geen materiaal meer beschikbaar voor onderzoek op de verwekker van tularemie.

De kans op tularemie voor mensen in Nederland is zeer klein. Mensen die in contact komen met wilde hazen lopen een iets hoger risico.

Meer informatie over tularemie bij de mens en dier vindt u op de websites van CVI  en van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


Zie ook:

Tularemie

Zoönosen

Tularemie in Nederland, eerste risicobeoordeling door SOZ

LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tularemie">LCI-richtlijn tularemie

Vetinf@ct