Persbericht

Oprukkende Phytophthora-schimmel minder gevoelig voor middel fluazinam

Gepubliceerd op
28 juni 2017

De oprukkende Phytophthora-stam EU-37 blijkt verminderd gevoelig voor het gewasbeschermingsmiddel fluazinam. Alle onderzochte isolaten van deze stam reageerden minder op dit middel. De brede verspreiding van deze schimmel wordt dus niet alleen veroorzaakt doordat stam EU-37 steeds sterker wordt, maar ook doordat fluazinam een mindere werking erop heeft.

Uit onderzoek van Wageningen University & Research is gebleken dat alle onderzochte isolaten van de snel verspreidende Phytophthora-stam EU-37 (Donkergroen 37) verminderd gevoelig zijn voor het gewasbeschermingsmiddel fluazinam. De isolaten uit Nederland en Duitsland komen uit velden waar een duidelijk verminderde werking van fluazinam werd vastgesteld of uit aardappelbewaarplaatsen met op dat moment onverklaarbaar veel knolaantasting. Onderzoek moet uitwijzen of de goede fitness en verminderde gevoeligheid bij alle EU-37 isolaten kan worden vastgesteld.

Oprukkende Phytophthora-stam EU-37

Phytophthora-stam EU-37 werd in 2013 voor het eerst gevonden in de Noordoostpolder en werd ook in 2014 en 2015 in geringe aantallen gevonden in Europa. In 2016 heeft EU-37 zich sterk uitgebreid tot 5,5% van het totale aantal isolaten in Europa. Het werd gevonden in Nederland, Duitsland, België, Noord-Frankrijk en Engeland.

Tot nog toe werd aangenomen dat deze stam zich kon uitbreiden door zijn goede “fitness”. Nu zijn er sterke aanwijzingen gevonden dat ook andere eigenschappen hebben bijgedragen tot de toename van deze stam.

Hoe kunt u problemen met Phytophthora-stam EU-37 voorkomen?

  • Beperk het aantal bespuitingen met fluazinam-bevattende producten
  • wissel af met andere werkzame stoffen
  • Voorkom ook combinaties van fluazinam met een andere werkzame stof

Met het opvolgen van deze resistentiemanagement-adviezen kunt u de selectiedruk verminderen en mogelijk ook de opmars van EU-37 tegengaan.