Nieuws

OptiClear Diamond zuiveringsinstallatie goedgekeurd

Gepubliceerd op
18 november 2016

De beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw heeft op 17 november 2016 een positief oordeel gegeven over het zuiveringsrendement van de OptiClear Diamond van Water IQ International. De installatie verwijdert de gewasbeschermingsmiddelen uit het lozingswater met een oxidatieproces gebaseerd op toediening van H2O2, katalysator en geïoniseerde lucht.

De unit is eind september getest door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research, volgens het meetprotocol dat is vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw.
Hierdoor is de BZG-lijst nu uitgebreid tot drie goedgekeurde zuiveringsinstallaties.

Voor meer informatie over de installaties kan contact worden opgenomen met de betreffende toeleveranciers. Voor informatie over het laten testen van een zuiveringsinstallatie volgens het meetprotocol kunt u contact opnemen met Jim van Ruijven (03174 81387).