Nieuws

Optimalisatie van Het Nieuwe Telen

Gepubliceerd op
28 mei 2014

Verslag van het project 'Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen'.
Arie de Gelder, Mary Warmenhoven, Peter Klapwijk en Piet Hein van Baar

In het project 'Optimalisatie voor Het Nieuwe Telen' is in 2013 door een combinatie van technieken en kennis van negen bedrijven en onderzoekspartijen op basis van 'Het Nieuwe Telen' getracht de teeltwijze voor tomaat te verbeteren.

Er is wel energiezuinig geteeld, maar de energiedoelstelling is niet gehaald, mede door de focus op de diverse instrumenten, die in de proef zijn toegepast. Leerpunt is dat een sterke focus op beheersing van het energiegebruik een basis is voor een energiezuinige teelt. De andere instrumenten zijn te gebruiken om daarbovenop nog een optimalisatieslag te maken.

Een strategie van ontvochtiging, die de luchtvochtigheid te laag hield, kostte energie. Het Natugro-concept heeft wel tot een sterke wortelvorming, maar niet tot sterkere groei geleid. Het dubbele schermdoek gaf geen extra energiebesparing. Het zomerscherm leidde tot een beperkte teruggang in groei. De Paskal weegunits en Priva TopCrop kunnen in potentie gebruikt worden om teeltbeslissingen te ondersteunen, maar waren tijdens het project nog onvoldoende uitontwikkeld.

Het toepassen van verschillende gecombineerde technieken in een proef maakt het onmogelijk om een goede uitspraak over het effect van één techniek te doen, zeker omdat meerdere factoren de groei beinvloeden. De analyse van de achterliggende factoren en processen is dan niet mogelijk.

Uiteindelijk ging het in dit project om een optimale prestatie voor groei en energiebesparing en die is niet gerealiseerd. Het was niet optimaal; wel zeer leerzaam is een goede typering van dit experiment.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw, Ministerie van EZ en Kas als Energiebron