Nieuws

Optimalisatie van het Nieuwe Telen; Werkpakket Fotosynthesemonitoring

Gepubliceerd op
26 mei 2014

Jan Snel, Mary Warmenhoven en Arie de Gelder

In het Nieuwe Telen zullen investering, meeropbrengst en energiebesparing in balans moeten zijn. Teeltoptimalisatie moet voor een bedrijfszekere toepassing van energiebesparing zorgen. Monitoren van de gewasfotosynthese kan de teler hierbij behulpzaam zijn.

In dit project is samen met Gademann Instruments een meetsysteem ontwikkeld waarmee PAR (groeilicht) en fotosynthese in 8 gewaslagen gelijktijdig gemeten kan worden. De fotosynthese van alle lagen opgeteld levert de gewasfotosynthese. Daarnaast is software ontwikkeld om de meetdata online te bekijken en te analyseren. Vanaf eind juli zijn drie meetsystemen getest in een afdeling bij Wageningen UR en daarna in de proefafdelingen van het Improvement Centre.

De resultaten laten zien dat in de periode september - oktober er binnen het gewas weinig variatie is in de relatie tussen PAR en fotosynthese. Dat geldt voor alle afdelingen. Ook werd duidelijk dat het gewas in geen van de afdelingen in die periode last had van lichtschade. Uit de resultaten blijkt wel dat de nauwkeurigheid van de PAR meting met de kleine interne PAR sensor te laag is voor een betrouwbare opschaling naar gewasfotosynthese.

Financiers zijn het Productschap Tuinbouw, Ministerie van EZ en Kas als Energiebron

Meer informatie