Nieuws

Optimisme over terugdringen Campylobacterbesmettingen

Gepubliceerd op
2 september 2016

Door maatregelen van de Nederlandse pluimveeslachterijen is het percentage kipproducten dat de slachterij verlaat met relatief hoge Campylobacterwaarden in enkele jaren tijd gehalveerd. Dit meldde NEPLUVI tijdens het Campylobactercongres op 31 augustus jl.

Tijdens het goed bezochte Campylobactercongres op 31 augustus jl. werd voor meer dan 100 deskundigen en geïnteresseerden uit de pluimveesector de huidige status van Campylobacteronderzoek in Nederland uiteengezet. Mark den Hartog van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) gaf een overzicht van de resultaten van het monitoringsprogramma van NEPLUVI. Hieruit blijkt dat de ingeslagen weg van de Nederlandse pluimveesector een succesvolle is: het aantal Campylobacter positieve koppels is door de jaren heen afgenomen en het aantal in Nederland geslachte eindproducten met relatief hoge Campylobacterwaarden (>1.000 kve/gram) is gedaald van bijna 10% in 2009 naar 5% in 2015. Gegevens van het RIVM laten zien dat dit zich (nog) niet heeft vertaald in een afname van het aantal infecties bij de mens. Dit bevestigt het beeld dat pluimvee weliswaar een belangrijke, maar niet de enige bron is.

Campylobacter en voedselinfecties

Campylobacter is één van de meest voorkomende oorzaken van een voedselinfectie bij de mens. Deze bacterie komt onder andere voor in het darmstelsel van dieren. Pluimvee wordt gezien als een belangrijke bron voor Campylobacterinfecties bij de mens. Dieren zelf worden niet ziek als zij deze bacterie bij zich dragen. De Nederlandse pluimveesector werkt al jaren succesvol aan het verminderen van Campylobacter op pluimvee(vlees).

Presentaties tijdens het congres

Door Ewa Pacholewicz (Universiteit Utrecht) werd op het congres een schets gegeven van de mogelijkheden voor slachterijen om Campylobacter besmetting van pluimveevlees tijdens het slachtproces verder te verlagen. In volgende presentaties werd aandacht besteed aan mogelijkheden voor het verkleinen van de kans dat de dieren op de primaire bedrijven besmet worden. Hilko Ellen (Wageningen UR) benadrukte dat het verbeteren van de bedrijfshygiëne van belang is, zoals het weren van vliegen en andere kleine insecten uit de pluimveestallen. In Nederland hebben bedrijven binnen het project ‘Campylobacter de baas’ al innovatieve maatregelen doorgevoerd, waaronder het plaatsen van windbreekgaas om vliegen buiten de stal te houden. Aanvullend op deze presentatie lieten studenten van Wageningen University, vanuit het projectteam “Eigenwijs”, zien welke manieren er volgens hen zijn om vliegen te weren, zoals elektrische vliegenwering en het gebruik van aantrekkende en afwerende geuren.

CAMPYBRO

In het Europese project CAMPYBRO is onder andere gekeken naar het effect van voederadditieven op het Campylobacterniveau in de darm van kippen. Volgens de Spaanse onderzoeksleider Pedro Medel waren resultaten op laboratoriumniveau positief en gaven bepaalde combinaties van additieven een sterk reducerend effect. Helaas konden deze resultaten niet bevestigd worden in praktijkproeven bij diverse pluimveehouders in verschillende Europese lidstaten. Uit zijn presentatie bleek duidelijk hoe lastig het bestrijden van deze bacterie in de praktijk is.

Regelgeving rondom Campylobacter

Tot nu toe bestaat geen Nederlandse of Europese regelgeving voor de beheersing van Campylobacter. Wel hebben de Nederlandse vleeskuikenslachterijen en supermarkten zich gecommitteerd aan de (succesvolle) private aanpak van Campylobacter. Henrieke Crielaard (CBL) benadrukte namens de supermarkten dat alle schakels in de keten hiervoor hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) liet Arie Ottevanger weten dat naar verwachting de Europese Commissie op termijn verdere stappen zal ondernemen om een wettelijk criterium voor Campylobacter op te stellen.  

Toekomst

Al met al kan gesteld worden dat er door de pluimveesector grote slagen zijn gemaakt op het gebied van Campylobacterbeheersing en dat zij voornemens is om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Wel is vanuit diverse presentaties gewezen op het belang van andere bronnen en routes die leiden tot humane besmetting, naast die via de pluimveevleesketen. Onderzoek hiernaar is nog schaars en verdient meer aandacht in de toekomst.

Het Campylobacter congres 2016 werd georganiseerd door NEPLUVI, LTO-NOP, NVP, AVINED, Wageningen UR, Universiteit Utrecht, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken. Dagvoorzitter was prof. dr. Jaap Wagenaar (UU/CVI). Het congres is uitgevoerd als onderdeel van het Europese CAMPYBRO-project en van de Nederlandse PPS project ‘Campylobacter de baas’.