Persbericht

Opvoedstijlen van hondenbezitters richten zich op corrigeren, emotie of trainbaarheid van de hond

Gepubliceerd op
26 februari 2018

Als hondenbezitters de opvoeding van een hond ter hand nemen, doen ze dat op een wijze die vergelijkbaar is met de opvoeding van kinderen. Uitgangspunten voor de gebruikte opvoedstijl verschillen van hondenbaas tot hondenbaas, blijkt uit onderzoek van de leerstoelgroep Gedragsecologie van Wageningen University & Research (WUR). De onderzoekers enquêteerden meer dan 500 hond-bezittende ouders en vonden drie opvoedstijlen, gebaseerd op corrigeren, emotie of trainbaarheid van de hond. Deze kennis kan helpen de opvoeding van honden te optimaliseren en ongewenst gedrag te voorkomen.

Kindgerichte opvoedstijlen worden sinds de jaren zeventig onderzocht om tot een optimale opvoeding van het kind te komen. Een optimale opvoedingsstijl vergroot de kans op een gelukkig en succesvol kind. Onderzoek naar hond-gerichte opvoedstijlen kan daarom mogelijk aanknopingspunten geven om de opvoeding van honden te optimaliseren en hondenwelzijn te verbeteren. Door een optimale opvoeding kan ongewenst gedrag worden voorkomen en de gang naar het asiel vermeden.

Corrigeren, emotie of trainbaarheid

Uit het onderzoek kwamen drie opvoedstijlen naar voren. In de eerste stijl staat het corrigeren van ongewenst gedrag centraal. Deze hondenbezitters gebruiken bijvoorbeeld een corrigerende tik als de hond ongewenst gedrag toont. In de stijl waarbij de emoties van de hond het uitgangspunt zijn, houden hondenbezitters bijvoorbeeld rekening met voorkeuren van de hond of troosten de hond als deze overstuur is. Bij de laatste stijl, die zich richt op de trainbaarheid van de hond, ligt de focus op het de hond leren omgaan met sociale situaties. Deze hondenbezitters leren gewenst gedrag stap voor stap en zetten bijvoorbeeld een beloning in als de hond echt iets moet doen.

Toepassing op hondenscholen

‘Met welke uitgangspunten hondenbezitters de opvoeding van hun hond ter hand nemen, is gek genoeg nog weinig onderzocht’, geeft onderzoeker Ineke van Herwijnen aan. ‘Terwijl zo’n uitgangspunt het startpunt kan zijn van een scala aan besluiten over de opvoeding: wel of niet werken met beloning of straf bijvoorbeeld. Meer aandacht voor de wijze waarop hondenbezitters opvoeden en de doelen die ze voor ogen hebben, geeft nieuwe mogelijkheden om hen op een passende wijze kennis en kunde aan te bieden, bijvoorbeeld op hondenscholen.’ Het onderzoeken van hond-gerichte opvoedstijlen kan daarom nieuwe handvatten geven om het samenleven met honden te optimaliseren. Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt momenteel de invloed van de hond-gerichte opvoedstijlen op ongewenst hondengedrag, de band tussen hond en baas en de kwaliteit van leven van de hond.