Nieuws

Organisch stadsafval kansrijk als buffer voor wind- en zonne-energie

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

Wind en zon zijn de energiebronnen van de toekomst, ook voor de stad. Onder extreme omstandigheden, als de elektriciteitsvraag groot is en het aanbod juist laag, is er een buffer nodig. Organisch afval uit eigen stad kan daarvoor zorgen. Deze conclusie trekken onderzoekers van Wageningen University & Research.

De onderzoekers ontwikkelden een wetenschappelijk model waarmee kan worden berekend hoe steden in 2050 hun elektriciteit opwekken. Zij gebruikten Amsterdam als casestudie. Hoe het Amsterdamse energienetwerk zich de komende decennia gaat ontwikkelen, is sterk afhankelijk van beleidsfactoren. Daarom ontwikkelden de onderzoekers twee scenario’s. In het eerste scenario gaat de CO2-emissie sterk omlaag dankzij de sluiting van kolencentrales en de komst van windmolens. Het tweede scenario gaat uit van een maximale capaciteit van zonne- en windenergie.

Zelfvoorzienend

De studie toont aan dat organisch afval potentie heeft als buffer voor wind- en zonne-energie. In het CAP-scenario, waarin de CO2 uitstoot wordt beperkt, heeft Amsterdam in 2050 onder extreme omstandigheden ongeveer 2.800 ton per dag aan organisch afval nodig als reservebron. In het RES-scenario, waarin extra duurzame energie wordt gebruikt, is er slechts 1.300 ton reservecapaciteit nodig, omdat zonne- en windenergie elkaar aanvullen. De onderzoekers hebben berekend dat Amsterdam in 2050 dagelijks ongeveer 1.400 ton organisch afval per dag produceert. Dit zou betekenen dat de stad medio deze eeuw voor een groot deel in de eigen elektriciteitsvraag kan voorzien en fluctuaties in elektriciteitsaanbod beter kan opvangen. Er moet dan wel vol worden ingezet op een combinatie van windenergie en zonne-energie, aangevuld met energie uit biomassa en nog een deel uit andere bronnen.

Organisch stadsafval kansrijk als buffer voor wind- en zonne-energie

AMS Institute

Organisch afval uit eigen stad kan dus een belangrijke rol spelen in de elektriciteitsvoorziening van morgen. Dit sluit aan op het streven van Amsterdam om op termijn volledig over de stappen op hernieuwbare energie. Initiatieven die zich hierop richten, zijn gebundeld in het AMS Institute, het Amsterdamse kenniscentrum waar Wageningen University & Research partner van is. Ook andere grote steden kunnen het model gebruiken als instrument om de transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie te maken.