otter waterbeheer waterkwaliteit

Nieuws

Otter in Nieuwkoopse Plassen is succes voor het waterbeheer

Gepubliceerd op
8 januari 2014

In het Groene Hart is tot veler verrassing een levende otter gesignaleerd. Het dier werd op 12 december 2014 vastgelegd door een camera bij de Nieuwkoopse Plassen. Al in 2008 deed Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzoek naar de regio Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen en concludeerde dat dit gebied een prima leefgebied voor de otter was. Enige kanttekening was nog het ontbreken van een goede verbinding tussen de Weerribben-Wieden, waar ze al zaten, en de Nieuwkoopse Plassen en omgeving. Die verbinding heeft in ieder geval één otter nu zelf gevonden.

De otter kwam tot de jaren ’70 nog voor in het westelijk laagveengebied, waar de Nieuwkoopse Plassen onderdeel van uitmaken. Versnippering, verkeer, vervuiling en verdrinking in visfuiken maakten toen een einde aan zijn aanwezigheid daar.

Terugkeer in het Groene Hart

Nadat de soort weer was uitgezet in de Weerribben-Wieden, was een terugkeer naar het Groene Hart mogelijk via de randmeren, het Naardermeer en de Loosdrechtse en Vinkeveense Plassen. “Deze route is echter zo’n 100 kilometer lang,” zeggen Dennis Lammertsma en Hugh Jansman van Alterra, “en er zaten nogal wat infrastructurele barrières in. Maar we weten uit ervaring dat met name jonge mannetjes die op zoek zijn naar geschikt leefgebied grote afstanden kunnen afleggen. Vandaar dat we het niet echt als een verrassing zien dat een van hen het Groene Hart nu bereikt heeft. Voor het vestigen van een populatie is echter meer tijd nodig.”

Schoon leefgebied

Lammertsma en Jansman benadrukken dat het succes van dit verhaal niet zozeer zit in de otter zelf. “Natuurlijk kun je de uitbreiding van het otterareaal in Nederland zien als een succes van het natuurbeleid, maar het is ook, en misschien wel meer, een succes van het waterbeheer. De otter is weliswaar de kroon op het werk, maar hij stelt zeer hoge eisen aan zijn leefgebied. Schoon water, zonder vervuiling, met voldoende vis en rustplekken. Precies het soort gebied dat wij als mensen ook nodig hebben voor onze drinkwatervoorziening en recreatie. De otter komt pas als het leefgebied aan deze eisen voldoet. Daarom is zijn komst dus vooral een kroon op het werk van onze waterbeheerders.”