Nieuws

Otterpopulatie in Nederland bestaat uit ongeveer 200 dieren

Gepubliceerd op
21 december 2017

De omvang van de Nederlandse otterpopulatie wordt geschat op ca. 200 dieren. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitoringsronde van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Jaarlijkse monitoring

De Nederlandse otterpopulatie wordt jaarlijks in de gaten gehouden door te kijken naar de aantalsontwikkeling, de ruimtelijke verspreiding en de genetische status van de populatie. Ook worden dode otters geregistreerd en onderzocht om doodsoorzaak, algehele conditie en de voortplantingsstatus vast te stellen. Om de populatieomvang en de genetische status te bepalen, verzamelen de onderzoekers DNA, geïsoleerd uit uitwerpselen en uit weefsel van dode otters.

Populatieomvang

De populatieomvang is in de winter van 2016/2017 geschat op ca. 200 dieren. De populatie lijkt voor het eerst sinds de herintroductie in 2002 nauwelijks gegroeid. Daarbij wordt een kleine slag om de arm gehouden aangezien niet alle uitwerpselen kwalitatief goed waren om een betrouwbaar DNA-profiel op te stellen. Het blijkt ook dat de totale genetische variatie iets is afgenomen, net als de gemiddelde genetische variatie binnen individuen. Dit laatste wijst op een langzaam voortschrijdende inteelt. Het belang van het bijplaatsen van genetisch niet-verwante individuen blijft groot, net als de noodzaak van immigratie van otters vanuit naburige Duitse leefgebieden.