Overmatige wortelgroei door bacteriën voorkomen

Nieuws

Overmatige wortelgroei door bacteriën voorkomen

Gepubliceerd op
24 oktober 2015

Bacteriële ziekten vormen een steeds belangrijker wordend probleem in de teelt van groentegewassen onder glas. Een voorbeeld daarvan is overmatige wortelgroei in tomaat en aubergine. Wageningen UR Glastuinbouw deed onderzoek om overmatige wortelgroei te voorkomen.

De overmatige wortelgroei wordt veroorzaakt door virulente stammen van Rhizobium rhizogenes. De op dit moment toegepaste ontsmettingsmethoden resulteren vaak in onvoldoende remming van de ontwikkeling van overmatige wortelgroei. Daarom is het noodzakelijk om te komen tot een nieuwe aanpak in de bestrijding van plantenziekten die worden veroorzaakt door bacteriën.

Bacteriën zijn eencellige organismen die normaal gesproken afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren. Maar er zijn situaties waarbij het voordeliger is om als groep te acteren. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de infectie van een plant . Als één bacterie een plant gaat infecteren dan is het kans groot dat infectie niet succesvol verloopt.. Bacteriën gaan dan met elkaar communiceren om hun aanval op de plant te coordineren zodat dit de kans op een succesvolle infectie vergroot.

In het nieuwe project bij Wageningen UR Glastuinbouw, gestart in 2015 in samenwerking met Koppert BV, Rijkzwaan BV en LTO Glaskracht, worden de mogelijkheden onderzocht voor het verstoren van de communicatie tussen deze plantpathogene bacteriën om infectie van een plant te voorkomen.

Dit project is mede gefinancierd door Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, Productschap Tuinbouw, Koppert B.V. en RijkZwaan B.V